Nu har det kommunala bostadsbolaget Habo Bostäder träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om de nya hyrorna som börjar gälla från den 1 april i år.

Höjningen blir 1,35 %, vilket motsvarar 68 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5000 kronor.

Även de privata fastighetsägarna i Habo kommun är klara med sin hyresförhandling för 2018. Där blir höjningen lite högre för hyresgästerna, 1,43 %. Det motsvarar 72 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5000 kronor.

Anledningen till att de privata aktörerna fick högre hyreshöjning beror på att privata hyresvärdar hittills haft något lägre hyror jämfört med allmännyttan i Habo.

Vi kan se att fastighetsägare, allmännyttiga som privata, har ökade kostnader för reparation, underhåll och renhållning år 2018 trots att kostnader för vatten, el och fjärrvärme inte ökar avsevärt, säger Benjamin Nuay, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.

Benjamin Nuay menar vidare att en stabil hyresutveckling gynnar hyresgästerna i form av att de får underhåll och reparation som bidrar till ökad boendekvalitet.