Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande har alltid varit i fokus på Jönköping International Business School, JIBS. Det säger Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare. I en nyligen gjord enkätundersökning framgår det exakt hur många som tagit de kunskaperna vidare och startat ett eget företag.

En femtedel av studenterna som tog sin examen 2014 uppger att de har startat eget företag under eller efter sin studietid. För de som lämnade högskolan för sex år sedan är siffran ännu högre, då uppger var fjärde att de har startat eget.

Men entreprenörskap behöver inte betyda att man startar ett eget företag, det går även att tänka entreprenöriellt inom befintliga bolag, menar Jerker Moodysson. Båda perspektiven finns med i undervisningen på JIBS.

LÄS MER:

Entreprenörskap handlar framförallt om att lämna sin comfort zone, att ta risker och att sedan kunna ta den upplevelsen och erfarenheten med sig. Oavsett bransch är det möjligt att göra nytt, säger Jerker Moodysson.

Kunskap om entreprenörskap kommer även studenterna till del genom samarbeten med olika externa parter, till exempel Science Park. Tidigare i år genomförde de tävlingen tillsammans (sponsrad av Aktiestinsen). ett verkligt uppdrag till studenter, vilka sedan har 24 timmar på sig att komma fram till en lösning och en presentation av sin idé.

JIBS bjuder också regelbundet in sina alumner, det vill säga före detta studenter, att föreläsa för att ytterligare stärka sina studenter och inspirera till entreprenörskap.

Jag tror att oavsett vilka kurser vi har så är det inget som slår att lyssna på en entreprenör och höra om en resa och om vad man faktiskt brottas med, säger Jerker Moodysson.

Framåt hoppas Jerker Moodysson på att kunna arbeta ännu mera gränsöverskridande med övriga fackhögskolor inom Jönköping University. Det tror han skulle gynna det entreprenöriella lärandet.

Det är något som vi strävar efter och som jag tror kan få oss att komma ännu längre, säger han.

LÄS MER: