Varje år tar Företagarna och Sparbankens riksförbund tillsammans fram Småföretagarbarometern för att få en indikator på hur småföretagandet mår i Sverige.

Årets konjunkturbarometer presenterades på torsdagen och ger ett överlag positivt resultat för Jönköpings län.

Indikatorn för Jönköpings län är 84, att jämföra med rikssnittet som är 74, säger Frida Boklund, regionchef för Företagarna.

Det innebär att många säger att det går bra, siffran visar på en takt och en rörelse framåt. 65 procent säger också att de har goda utsikter att växa framåt.

Konjunkturläget är nästan i nivå med högkonjunkturen 2006-2007, konstaterar Anne Almström, bankchef på Swedbank.

LÄS MER:

Samtidigt har omsättningen hos småföretagarna i länet gått ner något jämfört med 2016, även om de förväntas öka igen. Även sysselsättningstillväxten har avtagit något i länet och så många som 34 procent av företagen i länet har tvingats tacka nej till order. 2016 har på många sätt varit en dipp, även om siffrorna fortfarande överlag är höga.

Både Trump och Brexit skapade en stor oro förra året, menar Frida Boklund.

Hon säger också att hon tycker att det har varit politisk lekstuga på många plan - i kommuner, regioner och på riksnivå. Bland annat syftar hon på de . Arbetsgivaravgiften har varit en annan tvistefråga.

Den stora utmaningen för länets småföretagare är fortfarande arbetskraftsbristen. 33 procent av småföretagarna i Jönköpings län nämner detta som det största tillväxthindret.

Vi har en tudelad arbetslöshet idag, menar Anne Almström.

Det är ett problem som på allvar måste adresseras. Dilemmat är språket. Här måste myndigheterna ta ett ansvar.