LÄS MER: Jönköping får nytt cykelprogram

LÄS MER: Markera cykelbanor

Förra året till och från centrum, visar kommunens cykelbokslut.

Och på torsdag debatterar och klubbar fullmäktigepolitikerna det nya cykelprogrammet. Det styr hur cyklingen ska utvecklas de kommande åren och ska få fler Jönköpingsbor att cykla oftare.

Det här ska göra Jönköpingsborna friskare.

Förhoppningsvis kommer invånarna känna att det blir lättare och mer självklart att cykla i Jönköping så småningom, , när en första version av programmet hade tagit fram.

Det handlar om att göra det tryggare och säkrare att cykla, genom belysning, säkrare korsningar och separering mellan gående och cyklister.

Trafikproblem

Cykelvägar som tar slut är ett av de största problemen som cyklister upplever när de cyklar i Jönköping, enligt cykelprogrammet.

Ett annat trafikfarligt problem som JP har rapporterat om är att .

Det här tas upp i den nya planen. Cykelvägarna ska bli sammanhängande och utan plötsliga avbrott, cykelvägnätet ska vara tätt och landsbygd, områdena i stadens utkanter och centrum ska bindas ihop och cyklisterna ska inte behöva cykla långa omvägar, genom cykelöverfarter eller passager eller se till att hinder inte placeras mitt på cykelvägarna.

Tanken är att cyklister ska kunna ta sig fram på ett bra sätt i hela kommunen.

Cykelvägarna ska dessutom hålla hög standard året om, genom att drift och underhåll av cykelvägarna prioriteras och att cyklisterna leds om på ett bra sätt när det är vägarbete.

Målet är att inga cyklister ska skadas på grund av att driften eller underhållet brister.

I programmet föreslås bland annat:

* God belysning vid cykelparkeringar, tunnlar och broar.

* Dela upp ytor för gång och cykel med målad linje.

* Anlägg cykelöverfarter.

* Hitta stråk som kan knyta ihop orterna, landsbygden och Jönköpings stad.

LÄS MER: Full fart mot cykelstaden

LÄS MER: Cykeln måste bli normen