Tony Allansson är pingstförsamlingens ordförande i Hok. Han berättar att två arbetsgrupper har arbetat med den nya kyrkans utformning, en kyrka som blir gemensam för allians- och pingstförsamlingen.

Vi har varit en byggrupp som har tittat på själva utformningen av huset utvändigt och det har varit tre personer från alliansförsamlingen och tre personer från pingstförsamlingen, säger han.

En annan grupp har tittat på inredningen.

Gruppdiskussionerna om kyrkans framtida utformning, som egentligen pågått i någon form ända , kombinerades med en rad studiebesök.

Vår förhoppning var att skapa en kyrka som går att använda för fler än kyrkan, fortsätter Tony Allansson.

Detta innebär bland annat att serveringsdelen blir större och att den ligger i anslutning till kyrksalen, vid behov kan sedan en vikvägg dela av.

Den nya kyrkan, på cirka 600 kvadratmeter, kommer inte att ha en källare, men flera mindre grupprum och ett stort kyrktorg.

Utvändigt kommer den nya kyrkan att skilja sig mycket mot den gamla. Det spetsiga taket har till exempel valts bort eftersom det inte var praktiskt ur energisynpunkt.

Finansieringsmässigt ses den nya kyrkan som ett lokalt projekt, menar Tony Allansson. Vilket innebär att det bekostas av församlingarna på orten. Den största delen utgörs dock av försäkringspengar.

Han vill inte ange någon specifik summa, med tanke på upphandlingsprocessen som de hoppas kunna dra igång före jul, men menar att det rör sig om ett miljonprojekt.

Den nya kyrkan kommer alltså att drivas . Men på pappret har församlingarna inte gått ihop ännu och rekryteringen av en ny gemensam pastor pågår fortfarande.

En ny kyrka fick helt enkelt gå först.