Nöjeslivs recensenter listar sina tre bästa upplevelser under året.