På tisdagskvällen hölls vårens sista #jkpgåsikt med tema integration och titeln ”Vad är vi rädda för egentligen?” En av de som lyssnade på debatten var Sainabou Jeng Daffeh och mot slutet av kvällen fick hon chansen att göra ett inlägg som drog ner stora applåder:

— I och med att frågan idag är vad vi är rädda för egentligen så vill jag säga att jag är extremt rädd för okunskap och politiker som bland annat säger att rasism uppstår när integration inte fungerar, säger hon.

— Det här visar att man inte har full förståelse för historia, inte har full förståelse för vad normer är och inte heller att integration är en ömsesidig process.

LÄS MER: Integration i fokus på nästa #jkpgåsikt

LÄS MER: Kajsa Kettil: Vi måste prata om giraffen i rummet

Svårare att få arbete

Hon säger att hennes upplevelse är att det inte alls räcker med att utbilda sig och skaffa ett arbete för att man ska få ha det bra, som Kristian Aronsson (SD) uttryckte det under debatten.

Bland annat refererar hon till undersökningar som visar hur afrosvenskar i mycket högre utsträckning är arbetslösa - trots att de kommit till Sverige före sju års ålder och har en högskoleutbildning.

— För det handlar inte bara om att utbilda sig och skaffa sig ett arbete, så lätt är det inte.

LÄS MER: Varannan är mycket oroad för ökad främlingsfrihet

LÄS MER: 30-tal nationaliteter får Ikea och Kamprads arv att gå runt

Är inte så enkelt

Kristian Aronsson (SD) svarar att han inte tror att en högre arbetslöshet i den grupp som Sainabou Jeng Daffen pratar om behöver bero enbart på rasism.

— Det är så att har du inga kopplingar in på arbetsmarknaden, det är även så för en svensk ungdom - det är inte så lätt att komma in för idag går man mer på personliga rekommendationer och referenser än på cv. Du behöver ha kopplingar och det har av förklarliga skäl den som kommit hit sämre av än vi som är födda här sedan några generationer, men det är mycket beklagligt att det är på det viset.

Sainabou Jeng Daffeh replikerar genom att säga att det inte är riktigt så enkelt:

— Jag tror inte bara det gäller att ha kopplingar faktiskt.

— Jag har fått höra, och varit med om, att man söker jobb och kommer inte ens på intervju - först när man skriver ett svenskt namn då får man komma till intervju. Då handlar det inte om att man inte har utbildning eller inte har connections, då är det strukturer det gäller.

LÄS MER: Det stör inte när någon nästan är halvnaken - med det stör om man är heltäckt.”

LÄS MER: Så arbetar Ikea med mångfald – var tredje med utländsk härkomst

Bara ett ”buzzword”

Efteråt utvecklar Sainabou Jeng Daffeh sitt inlägg och menar att arbetsgivare överlag måste ta ett större ansvar när det handlar om mångfald.

— De borde bena ut vad det betyder för dem, hur många icke-svenskar handlar det om? Jag tror att vi måste ha det mätbart.

Fast, egentligen räcker det inte med en siffra, fortsätter hon, arbetsgivare måste även se över vilka tjänster som utlandsfödda faktiskt har på företagen - att utlandsfödda idag i hög utsträckning har underkvalificerade tjänster medan det gapar tomt på mellanchefsnivå.

— Jag tror att vi måste ha det mätbart, många använder mångfald som ett ”buzz word”. Vi pratar så mycket, men vad gör vi?

Hon fortsätter:

— Och vi måste också sätta oss ner och prata om normer mellan oss.

Fotnot: ”Buzz word” kan översättas till ”modeord” eller ”trendord”.

Se hela reprisen av debatten här!