LÄS MER: Man avled efter fallolycka

Det var på fredagsmorgonen som efter att ha fallit ett tiotal meter på en byggarbetsplats vid A6 i samband med bygget av den nya entrén.

I december inspekterade Arbetsmiljöverket säkerheten vid byggprojektet vid A6 och företaget Wästbygg AB fick kritik på en rad punkter och har krävt att företaget gör något åt situationen. Annars riskerar man böter.

Arbetsmiljöverket kritiserar byggföretaget för att arbetsledarna inte har fått någon skriftlig fördelning av sina arbetsuppgifter där det framgår vad varje befattning ska göra för att förebygga och åtgärda risker för ohälsa och olycksfall.

I ett svar till myndigheten skriver företaget att befogenheter och ansvar skildras i befattningsbeskrivningarna, men att företaget håller på att ta fram ytterligare en mall för fördelningen av arbetsuppgifter.

Vid inspektionen hade företaget inte heller undersökt arbetsförhållandena i verksamheten eller gjort en skriftlig bedömning av riskerna. Enligt Wästbygg AB har man dock gått igenom och utrett arbetsmiljöriskerna och en riskanalys och riskbedömning av de arbetsmoment som är särskilt riskfyllda finns med i företagets arbetsmiljöplan.

Företaget får även kritik för att det saknas arbetsmiljöplaner, rutiner och instruktioner på de språk som de anställda talar. Enligt Wästbygg får de anställda redan nu information i ett översatt välkomstbrev, men även riskanalysen och arbetsmiljöplanen håller på att översättas i fler språk.

Byggföretaget har inte tillräckligt bra rutiner för att anmäla eller utreda olyckor eller ohälsa som inträffar på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket kräver att företaget ser till att alla på arbetsplatsen anmäler alla relevanta olyckor.

Företaget svarar Arbetsmiljöverket att de har som rutin att alla tillbud som hade kunnat leda till en olycka rapporteras till arbetsmiljösamordnaren och att det ska framgå vilka åtgärder som ska göras för att det inte ska hända igen.

Wästbyggs regionchef Pelle Brandt säger att företaget har arbetat igenom synpunkterna tillsammans med Arbetsmiljöverket och att de nu är på banan.

Han tycker inte att kritiken kan kopplas till fallolyckan.

Nej. Det är en säker och jättefin arbetsplats. Det handlar mer om hur vi förmedlar i skrift och språk. Det är ingen kritik på säkerheten på det viset, säger han.

Men det är väl viktigt för säkerheten att personalen vet vad som gäller?

Ja, det är klart det är. Men i det här läget hade vi svensk personal här. Det går inte att härleda till det.

Ni fick kritik för att det inte är tydligt vem som har ansvar att förebygga olyckor.

Nej, det är inte oklart vem som är ansvarig för det. Det handlar snarare om hur vi lyckas fördela ansvaret. Det finns alltid saker vi kan göra lite bättre.

Mannen, som är från Jönköpings län, fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

Under fredagen spärrades olycksplatsen av för en teknisk undersökning och olika personer förhördes. Polisen och Arbetsmiljöverket utreder nu orsakerna till olyckan.

Detta är fruktansvärt beklagligt, men vi får avvakta polisens och arbetsmiljöverkets utredning. Vi vill verkligen ha svar på vad som hänt, säger Pelle Brandt.