Under torsdagen diskuterade politikerna i stadsbyggnadsnämnden hur föreskrifterna för byggnadsminnesförklaringen ska se ut. Alla politikerna är positiva till att Tändsticksområdet blir ett byggnadsminne. Men majoriteten av politikerna vill inte godkänna alla föreskrifterna som länsstyrelsen har gjort.

Vad är det ni inte kan gå med på?

Att vi får föreskrifter som gör det omöjligt att ha en rationell användning av Tändsticksområdet. Man måste kunna göra förändringar utan att man förstör några byggnader, förklarar Anders Samuelsson (C).

Exempelvis vill stadsbyggnadsnämnden göra om vissa lokaler till bostäder, minst ett 20– tal nya smålägenheter hoppas man kunna göra.

Vi måste också kunna göra om och förändra lokaler för butiker och restauranger. Därför vill vi diskutera några av punkterna med länsstyrelsen så att det blir klart vad vi får eller inte får göra, säger Anders Samuelsson.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är inte överens med majoriteten om att några av länsstyrelsens föreskrifter måste göras om.

Det handlar om förändringar som inte är för områdets bästa, säger Andreas Öggesjö (MP) som reserverade sig mot majoritetens förslag att vissa av föreskrifterna ska formuleras om.

Förslaget om att göra Tändsticksområdet till byggnadsminne

LÄS MER: Förslaget som vill göra Tändsticksområdet till byggnadsminne