När JP når Staffan Eklöf är han inte insatt i att Alliansen tidigare under dagen har skrotat planerna med att bygga en arena på Jordbroområdet.

Vi var med på att det skulle utredas om en bra arena på Jordbron, men jag har inte hängt med på detta med vad Alliansen kom fram med på tisdagen, säger Staffan Eklöf.

Vad säger ni om att Alliansen nu vill satsa på två parallella spår, Råslätt och Stadsparken?

Vi vill inte ta ställning till något förslag förrän det finns tydliga alternativ. Kostnaden är en viktig faktor och vi är även lite skeptiska till att exploatera Stadsparken, säger Staffan Eklöf.

Alliansen i Jönköpings kommun har tillsammans 37 mandat. S får tillsammans med V och MP 36, vilket innebär att SD har en tydlig vågmästarroll med sina åtta mandat.

Hur ser ni på det?

Det är alltid bra att vara vågmästare, men med den rollen följer också ett tydligt ansvar, säger Staffan Eklöf.

Men som sagt, vi har inte hört några detaljer än och väljer därför att inte ta ställning förrän det finns tydliga alternativ.