Sverigedemokraterna vill att alla som fyllt 85 ska ha rätt till en plats på äldreboende, utan särskild prövning. Förslaget debatterades i kommunfullmäktige i torsdags.

Vi föreslår att vi utreder hur många som har en önskan att komma in på äldreboende, innan man drar ner på platser. Vilka alternativ finns i Habo för den som inte är tillräckligt sjuk? Och vi har inget trygghetsboende eller seniorboende, sa Olle Moln Teike.

Kommunalrådet Gunnar Pettersson (S):

Vi har ingen kö i dag till särskilt boende, vi är frikostiga med platser och har fler 85-åringar i särskilt boende än andra kommuner.

Även Anders Rickman (L) yrkade avslag på motionen.

Jag anser att ålder inte ska vara den huvudsakliga anledningen till en plats, utan behoven man har. Förslaget med en åldersfaktor andas populism, menade Rickman.

Hans Jarstig (KD) framhöll att kommuner ser olika ut, där storstädernas situation är en helt annan än Habos. Han flaggade också för att det finns vissa tankar på förslag om framtida trygghetsboende i kommunen.

Här har vi inte några köer till särskilt boende utan tomma platser. Men de platserna ska inte bara vara för dem som är 85 eller äldre, och därför yrkar jag avslag även om motionens intentioner är bra.