Läs mer: Vildar startar nytt parti i Jönköping

Kristian Aronsson (SD) tycker att det är naturligt att de avhoppade moderaterna har .

Vi är ju ett ganska nytt parti själva och kommer man inte överens så är det inget konstigt att de bildar ett nytt parti.

Även om det är långt ifrån säkert om Demokraterna Jönköping kommer in i fullmäktige efter valet 2018 anser Kristian Aronsson att de redan har förändrat den politiska spelplanen i kommunen.

Första stora testet är ju budgeten i höst. Om vi lägger ner rösterna efter att vårt förslag är nedröstat och Demokraterna Jönköping gör samma sak så vinner de rödgröna.

Kommer ni att lägga ner era röster?

Det kan jag inte säga än, men det är ju så vi har gjort hittills.

Anna Mårtensson (L) tolkade Demokraterna Jönköpings

Det lär positivt, men jag ser det inte som en invit där de vill inleda ett ordentligt samarbete som inom Alliansen eller de rödgröna, men i vissa frågor kommer vi säkert att göra upp, säger han och berättar att det är en förändring jämfört med i dag.

Nu röstas våra motioner ner bara för att de kommer från oss. Jag hoppas att detta kommer att öppna upp för oss.

Demokraterna Jönköping säger att de kan rösta på SD-förslag om de finner dem bra för kommunen och de inte strider mot partiets värdegrund.

Samtidigt sa Ola Helt att han ser värdegrunden som en naturlig gräns mellan dem och Sverigedemokraterna.

Kristian Aronsson vet inte hur han ska tolka det uttalandet.

Det beror på vad man menar med värdegrund. När vi inte vill ha kvotering har vi fel värdegrund, men vi menar att kvotering är en form av diskriminering. Vi anser att man ska se till personlig kompetens oavsett kön, ursprung eller etnicitet.

De har beskrivit sin värdegrund som respekten för Sveriges grundlagar och tron på alla människors lika värde.

Vad menar man med det? För det första är det en felöversättning av FN:s deklaration där det står att alla människor har lika värdighet. Alla har hållit på i åtta år med det där, men ingen kan definiera vad man menar. Menar man att alla ska ha lika lön? Människovärde har ju alla människor.

Läs mer: Mårtensson (L):Dags att överväga samarbete med S

Läs mer Kan bli motigt för det nya partiet