Sverigedemokraterna har startat en utredning på riksnivå av kommunfullmäktigeledamoten Lennart .

- Den interna processen startades igår och kommer genomföras och diskuteras på olika nivåer inom organisationen. Exakt hur lång tid det kommer att ta går i nuläget inte att svara på då ärenden och underlag skiljer sig från fall till fall, skriver Henrik Gustafsson (SD).

Jönköpings-Posten har under dagen sökt företrädare för Sverigedemokraterna på riksplanet för att fråga hur partiet ser på Lennart Karlssons och Morgan Malmborgs uttalanden i samband med granskningen Lennart Karlssons disquskonto UNObserver.

Under intervjun med Lennart Karlsson utvecklar han UNObservers inlägg om att alla "raser inte är lika snälla, givmilda och intelligenta". Lennart Karlsson menar att ideologi sammanfaller med genetiska skillnader och att det är förklaringen till att "eskimåer gärna delar med sig av sina fruar".

Han får senare stöd av Morgan Malmborg, gruppledare i Habo, som säger att

Lennart Karlsson beskriver under intervjun islam som "en ondskefull ideologi" och att han inte skulle stanna för en trafikpolis i slöja.

Vi frågar även vad Sverigedemokraterna anser om Lennart Karlssons intervjusvar kring UNObservers inlägg som .

- Vi har tidigare tagit avstånd ifrån dessa kommentarer och det är naturligtvis ett ställningstagande vi vidhåller. Det är helt centralt att man som företrädare för Sverigedemokraterna delar partiets grundläggande värderingar och ideologi, svarar Henrik Gustafsson.

Innebär det att ni inte anser att varken Morgan Malmborg eller Lennart Karlsson delar partiets grundläggande värderingar och ideologi?

Henrik Gustafsson svarar att det tidigare citatet var kopplat till Lennart Karlsson.

- Vad gäller Morgan Malmborg så har man från partiets sida initierat ett ärende och kommer att utreda och gå igenom de uppgifter och de kommentarer som finns kopplade till honom.