Felen beror på att Henrik Gustafsson, informationsansvarig, matat er med fel och sagt saker som inte stämmer, han har fått backa på detta och därför menar jag att många håller med mig, berättar Morgan Malmborg som också påpekar att han har begärt en ursäkt för att pressavdelningen ger media felaktig information.

Jag och Magnus Olsson, ordförande i medlemsutskottet har samma version, , han är inte lämplig på sitt jobb, säger Morgan Malmborg.

Partistyrelsen fattade, under helgen, inte något beslut angående Morgan Malmborgs framtid i partiet, de fattar endast beslut om de ärenden där medlemsutskottet föreslår uteslutning.

När Sverigedemokraternas medlemsutskott öppnar ett uteslutningsärende har de tre alternativ: lägga ned ärendet, tilldela en varning eller skicka ett förslag om uteslutning till partistyrelsen.

Lennart Karlssons ärende var skickat till partistyrelsen, men då han strax innan fanns det inte längre någon medlem att besluta om.

Morgan Malmborg fick i augusti en skriftlig varning från medlemsutskottet och därmed var hans ärende avgjort, enligt Morgan Malmborg hade dock medlemsutskottets ordförande Magnus Olsson redan innan semestern meddelat honom att han .

Morgan Malmborg är också kritiskt till att medlemsutskottet anser att han inte tagit tillräckligt avstånd från partikamraten Lennart Karlsson.

Jag har hela tiden varit tydlig med att om det är Karlsson som skrivit dessa kommentarer är han inte lämplig att representera SD, berättar Morgan Malmborg och förklarar att medlemsutskottet över huvud taget inte tagit upp hans uttalande om att och att detta beror på inavel.

Det står bara att jag inte ska handla i affekt, allt handlar om Karlsson, säger Morgan Malmborg.

Du upplever att vi misstolkade ditt uttalande, vad var det du menade egentligen?

Jag har blivit feltolkad, att olika länder har olika IQ beror främst på kulturella skillnader som fattigdom, krig och dåligt skolväsende. Somalia har problem med inbördeskrig och saknar samhällstruktur.

Var har du hittat den här forskningen som beskriver skillnader i IQ mellan invånare i olika länder?

Jönköpings-Posten har, via mejl och telefon, sökt Magnus Olsson, ordförande i medlemsutskottet och Sverigedemokraternas pressavdelning upprepade gånger för att fråga om Morgan Malmborgs uppgifter stämmer och om det i så fall innebär att partiet står bakom uppfattningen att somalier har lägre IQ och att orsaken är inavel.