Sverigedemokraterna i Habo föreslår att "kommunens HVB-verksamhet inte bedriver religiösa tillställningar i boendena".

Några organiserade aktiviteter på boendena gör kommunen inte, menar Claes Göran Udd, avdelningschef för kommunens integrations- och flyktingverksamhet.

Nej, det gör vi inte. Det är upp till dem att bestämma själva.

Inte vad jag känner till, innerst inne vet man inte, hos killarna emellan, men det är inget som har framkommit.

Råder det religionsfrihet på boendena?

 Vi har religionsfrihet här som i resten av Sverige, som för alla andra.

Han blir förvånad att en motion likt denna har kommit.

Det är lite överraskande. Har de högtidsdagar då har de rätt att fira dem.

Bakom motionen ligger lokala SD-politikerna Olle Moln-Teike och Joakim Lindblom. I den står det att folk som har flytt sina länder inte ska uppleva förtyck i Habo.

Tydligen har det varit någon religiös tillställning. På HVB-hem ska man inte bli påtvingad det man inte vill ha, säger Joakim Lindblom.

Det ska vara en fredad zon. Om det förekommer någon annanstans kan inte kommunen hjälpa det. Det är upp till var och en.

Han menar att aktiviteter är okej bakom stängda dörrar för sig själv, men inget organiserat.

Ja, mer eller mindre.

Ove Bring är professor emeritus i folkrätt.

Boende ska inte behöva delta, de ska ha sin fria vilja att delta eller att avstå. Så länge de har den möjligheten är det inga problem.

Att utöva religion går bra.

Det är inga problem folkrättsligt, så länge de inte blir tvingande. Har de boende möjlighet att avstå har det inget med förtryck att göra.

Magnus Hagevi är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Religionsfrihet är att inte tvinga individen till något religiöst. Att däremot slippa möta religiösa uttryck på något sätt är inte religionsfrihet.

Joakim Lindblom vill inte att aktiviteter som påverkar andra förekommer.

Luciafirande på äldreboende, bör det också förbjudas?

Luciafirande har inte med religion att göra.

Bör inte ett förbud då gälla på alla kommunala verksamheter?

Vi har lagt en motion om HVB-hemmet, inte om äldreboendet.

Hur skiljer det sig?

Det får du fråga äldreboendet om.

Joakim Lindblom vill inte förklara varför ett förbud bara föreslås för en typ av boende.