Morgan Malmborg lämnade SD efter att partisekreterare Richard Jomshof ställt ett ultimatum. Presschef Henrik Vinge avstod att intervjuas via telefon och valde att lämna sin kommentar i ärendet via mejl.

"Efter att Malmborg förstått att det inte finns något förtroende har han avgått. I sammanhanget är det ett lämpligt agerande."

Henrik Vinge skriver vidare i mejlet att:

"Eftersom han inte längre är medlem i partiet uppmanar vi honom att också lämna sina uppdrag i fullmäktige. I och med detta är ärendet färdigbehandlat."

Malmborg svarar

Jönköpings-Posten kontaktar Morgan Malmborg för att höra han syn på Vinges uttalande. Uttalandet kommer som en nyhet för Habopolitikern.

Vad tänker du om uttalandet?

Varför kontaktar han inte mig? De säger att jag ska följa kommunikationsplanen, men så gör de inte det själva. De är löjliga, säger Morgan Malmborg och fortsätter:

Det är dåligt att de inte kontaktar mig först.

Morgan Malmborg menar att en av anledningarna till att han fick Richard Jomshofs ultimatum var just att han bröt mot kommunikationsplanen när han pratade med media om sådant som SD vill sköta internt. Nu är han besviken på att han själv inte blir kontaktad internt.

Vad tänker du om kommunikationen?

Det är dåligt att de bryter kommunikationsplanen. De har sådana krav på gräsrötterna, men följer det inte själva. Det är ynkligt, det är jättedåligt, säger Morgan Malmborg.