Vi har sett att andra regioner och landsting sedan tidigare infört ett billigare seniorkort inom kollektivtrafiken. Region Jönköpings län ska inte var sämre. För oss är det i första hand en fråga om frihet men det finns många andra fördelar.

Ett prisvärt resekort för äldre har varit starkt efterfrågat av bland annat pensionärsorganisationerna. Nu efter många år av socialdemokratisk kamp, först länge i opposition och nu sedan årsskiftet i Koalitionen för Region Jönköpings Län, inför Jönköpings länstrafik äntligen ett seniorkort från och med månadsskiftet i mars/april.

För en billig avgift kommer nu äldre att kunna resa runt i hela vårt län för att träffa barnbarn, vänner eller bara för att göra en utflykt till en annan ort. Det är en fråga om frihet och möjligheten till ett aktivt och rikare liv där ingen ska behöva tvingas sitta hemma på grund av låg pension. Det är så vi gör i ett solidariskt samhälle, vi hjälps åt så att alla i så stor omfattning som möjligt får jämlika förutsättningar.

Ett seniorkort gör också kollektivtrafiken mer attraktiv. Vårt mål är att fler människor ska vilja åka kollektivt. Därför måste tåg och buss framstå som mer attraktivt än att ta den egna bilen. Kan vi få en större andel att åka tillsammans är det helt enkelt bättre för miljön än om var och en åker ensamma. En viktig faktor är just priset. Tittar vi i backspegeln kan vi konstatera att Socialdemokraternas förslag om ett ungdomskort, som sedan infördes, har blivit en succé och kraftigt bidragit till att fler ungdomar i dag väljer att åka kollektivt. Vår förhoppning är att vi snart kan se samma positiva utveckling även bland våra äldre.

I och med att äldre nu får större möjligheter att resa med tåg och bussar kan vi även förbättra folkhälsan. Allt hänger ihop. I samhället finns i dag en utbredd psykisk ohälsa hos våra äldre. De som blir stillasittande i sina hem med allt färre kontakter med andra människor mår sämre. Att få möjlighet att lämna hemmet och fritt kunna delta i aktiviteter i samhället ser vi som ett viktigt sätt att exempelvis motarbeta depressioner. För Socialdemokraterna är det viktigt att ta det större perspektivet och se delarna av helheten.

Den 31 mars kan alla som fyllt 70 börja använda seniorkortet inom Jönköpings länstrafik. Det är redan ute till försäljning. Det kostar 200 kronor per månad och gäller för all linjelagd kollektivtrafik inom Jönköpings län. Införandet av ett seniorkort är ett viktigt första steg i arbetet för att få fler att välja kollektivtrafiken. Socialdemokraterna kommer tillsammans med övriga partier i Koalition för Jönköpings län arbeta hårt för att under mandatperioden ta ytterligare steg för en mer attraktiv kollektivtrafik. För alla.

Marcus Eskdahl (S), ordförande

Jeanette Söderström (S), ledamot

Simon Johansson (S), ledamot

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Region Jönköpings län