Vi har tidigare berättat om de besparingskrav som har lagts på kommunens förvaltningar.

Läs mer:

Samtliga förvaltningar och större enheter, som tekniska och räddningstjänsten har inför budgetarbetet ålagts att komma med förslag på ”effektiviseringar” med 3 procent, med målet att kommunen ska få ett överskott på 2 procent i slutänden.

Samtidigt väntar många stora investeringar. Bland annat en ny högstadieskola för 55 miljoner och det nya äldrekomplexet på mejeritomten i Skillingaryd – ett projekt som totalt har beräknats till 166 miljoner, men där även hyror/lån finansierar en stor del. Redan i år byggs det mycket, bland annat en ny förskola för 30 miljoner och ett nytt vattenverk för 35. Ett kommande större utbyte av avloppsledningarna finns med som en joker i leken.

Socialdemokraterna har låtit förstå att man vill höja skatten i storleksordningen 50 öre för att slippa dra ner i driftsbudgeten, för att ha råd med investeringar – och klara överskottsmålet.

Nu väljer även 5-klövern att ta till skattevapnet. En höjning med 30 öre ger en vitamininjektion på åtta miljoner kronor i driftsbudgeten.

För den som har en månadsinkomst på 30 000 kronor innebär det årligen också 1 000 kronor mindre i lönekuvertet.

Höjningen går till driftsbudgeten men indirekt påverkar det här även investeringsbudgeten, eftersom det ju i grunden handlar om samma pengar, påpekar Stig-Göran Hultsbo (MP).

Hur fördelar ni pengarna då?

Den största delen av tillskottet går till socialnämnden, som skulle ha fått det väldigt tufft om vi plockat bort 8 miljoner. Där skjuter vi ”tillbaka” 5 miljoner, vilket innebär mer resurser till socialpsykiatrin och äldrevården generellt, så att man inte ska behöva stå med platsbrist, säger Gert Jonsson (M).

Speciellt öronmärkta pengar är de 100 000 kronorna till daglig verksamhet och 700 000 till kost inom äldrevården.

Även barn- och utbildningsförvaltningen får resurser till sin verksamhet. Den omtalade satsningen ”Från förskola till jobb” får en miljon och även det pulsprojekt som bedrivs får pengar.

Läs mer:

I måndagens kommunfullmäktige var Vänsterpartiets Martin Damberg rädd för att frågan om ”nattis” skulle dribblas bort. Till detta – i vilken form det nu blir – avsätts dock 400 000 kronor. Räddningstjänsten undantas helt från besparingar.

Vi har redan berört de stora, kommande, investeringarna. Men den nya, planerade, högstadieskolan skjuts på framtiden. I 2018 års budget finns istället 2,3 miljoner kronor avsatta till solceller på nya byggnader. Bullerbyns förskola ska renoveras och nya förskoleplatser ska byggas i Hok och Svenarum. Hjortsjöns camping får 2 miljoner till renovering, som kanske kan vara klar till sommaren 2018. Till avfuktningsanläggning och duschutrymmen på idrottsplatserna avsätts det också pengar, liksom till gång- och cykelvägar.

Exakt när investeringarna kan vara på plats, vad de innebär och var de ska göras är lite svävande i 5-klöverns budget. Oppositionen har en vecka på sig att föreslå ändringar. Den 7 juni fattar kommunstyrelsen beslut om att låta den gå upp till debatt och beslut i kommunfullmäktige. Som hålls den 26 juni.