Dokumentet som Jönköpings-Posten tagit del av visar att Magnus Wetterqvist får lön i 18 månader framåt, detta trots att han slutade sin anställning som barn- och utbildningschef i Mullsjö med omedelbar verkan i mitten av mars.

Sammanlagt handlar det om lite över 1,1 miljoner kronor. Enligt avtalet är Wetterqvist arbetsbefriad under perioden och om han får nytt jobb så kommer den nya inkomsten inte att räknas av under uppsägningstiden.

P4 Jönköping var först med att rapportera om detta.

– Det här avtalet är mellan två parter där en person är inblandad och då kommenterar jag det inte, säger Lennie Johansson, kommunchef.

Är det något otalt mellan er?

– Nej, vi söker ett nytt ledarskap och går skilda vägar nu, säger Johansson.

Kommunens personalutskott var eniga i beslutet om avgångsvederlag. Utskottets ordförande Tomas Elf (S) deltog inte i beslutet, eftersom han själv arbetar inom skolan.

Arbetsmiljöproblem

JP har tidigare skrivit om de problem som skolorna i Mullsjö står inför. Det är hög personalomsättning och Arbetsmiljöverket har ställt krav på kommunen att komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som personalen ställs inför. Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har upprepade gånger ställt frågor till kommunen som gäller elever som enligt anmälningar inte fått det stöd som de har rätt till eller utsatts för kränkningar.

23 mars presenterade kommunledningen ett förslag om att kommunen ska hyra Björksäter av Mullsjö folkhögskola från och med hösten 2018 för att råda bot på lokalproblemen, något som kommunfullmäktige tog beslut om i förra veckan.

Vid samma tillfälle föreslogs Linda Rudelius till tjänsten som tillförordnad skolchef efter Magnus Wetterqvist.

LÄS MER: Skolkrisen - ny skolchef och nya lokaler på gång.

LÄS MER: Så löser politikerna skolkrisen i Mullsjö