I budgetdokumenten har den nämnts som en F-6-skola i Södra Vaggeryd. Det alternativ som har setts som mest realistiskt har varit att bygga den någonstans längs Bondstorpsvägens södra sida. Då var argumentet för att inte välja en central placering att den skulle komma nära nya villaområdet i Västra strand, dit det har flyttat många barnfamiljer.

Läs mer: Nya hustomter släpps i Vaggeryd

– Frågan är hur läget ser ut om 10-20 år, när Västra strand börjar bli ett moget område. Dessutom tenderade skolan att hamna långt ut längs Bondstorpsvägen, för att ytan skulle vara tillräckligt stor, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jenny Larsen (KD).

Det har hänt mycket med skolans lokalplan under de år som Jenny Larsen har varit nämndordförande.

Återremitterades

Det har redan tidigare dessutom konstaterats att pengarna inte räcker till hela skolan och att den skulle få byggas i omgångar, med pendling till gymnastik och slöjd. En annan invändning har handlat om risken för den segregering som en ren villaskola kan ge upphov till i Vaggeryds som helhet.

Att skolans lokalplan inte skulle fungera i sitt hittillsvarande skick har stått klart en tid och istället för att slutligt besluta om skolans lokalplan blev ärendet återremitterat när fullmäktige skulle ta beslutet i måndags.

Delas i två delar

Så här ser det nya förslaget ut, som framkom vid barn- och utbildningsnämndens möte på torsdagen:

– Vi föreslår att Södra Vaggeryd F-6 delas upp i två delar. Först utökas Slättens förskola för att ta emot barn från Götafors förskola på andra sidan Jönköpingsvägen, säger Jenny Larsen.

Götafors skola å sin sida byggs ut för att klara totalt åtta klasser i F-3. Den andra delen, mellanstadiebarnen från (ännu ej byggda) Södra Vaggeryd inryms i Hjortsjöskolan.

Sista delen i detta råttan-på-repet-resonemang går ut på att bygga en ny skola för lågstadiebarnen från Hjortsjöskolan. Kommer du ihåg det kommunala köpet av Fridhem?

Läs mer: Kommunen köper Fridhem för sex miljoner

Här, där Storgatan ansluter till Jönköpingsvägen ligger Fridhem. Om byggnaden ska rivas eller hur den nya F-3 skolan ska byggas på tomten är ännu inte klart.

Två kommunala tomter

Fridhem ligger ungefär ett kvarter norr om Hjortsjöskolan och gränsar till ytterligare ett kommunalt tomtköp som gjorts under de senaste åren. Då, för drygt ett år sedan fanns det fortfarande tankar på en ny högstadieskola i området.

Nämndordföranden pratar om Fridhem som en tvåparallellig skola, vilket skulle innebära upp till åtta klasser, liksom i Götafors skola.

Hur ser tidsplanen ut?

– Slätten behöver byggas ut snarast, efter ett beslut om investeringsbudgeten i november. Beslut om Götafors kanske kan komma under 2020 för byggstart 2021, medan Fridhem ligger ytterligare något år bort, säger nämndorföranden.