Boken - med underrubriken "Småland & Lund" är personlig och lättläst. Den är både stadshistoria, personhistoria och kulturhistoria. En bildande bok om och av bildade personer.

Redan på första raden får jag lära mig något nytt - att Jönköping kunde ha blivit den universitetsstad som istället Lund blev. 1666 stred nämligen dessa båda städer om vem som skulle få Sveriges nästa universitet. För Jönköping kämpade, förgäves, bland andra Per Brahe. Men som redaktionsmedlemmarna skriver: Av kampen blev det så småningom en symbios. Många smålänningar sökte sig till Lund och redan 1668 fanns här en Smålands nation.

Smålands gille, där Sverker Oredsson från Jönköping är ordförande, bildades 1950 med ändamål att "till gemensam nytta och trevnad uppehålla känsla och intresse för Smålands andliga och materiella kultur". Bokens titel är hämtad från den första raden i Smålandssången "Röd lyser stugan bak hängbjörkens slöja", den sång som gillets medlemmar alltid avslutar sina sammankomster med.

Berömda smålänningar från förr passerar i boken revy - Carl von Linné, Esaias Tegnér, Elin Wägner med flera. Från nutid också namn som förre landshövdingen Gösta Gunnarsson, förre partiledaren Alf Svensson, författaren Björn Larsson och musikern Ola Salo.

Smålänningar som i dag inte är lika kända finns också med. Till exempel fick jag nu veta vem som givit namn åt Anders Spolegatan både i Jönköping och Lund - och varför. Jo, han föddes 1630 i Barnarp och blev berömd professor i Lund, där han undervisade i både trigonometri, astronomi, navigation, geografi, tideräkning och optik.

Jag kom tyvärr aldrig till Lund, men har haft stor behållning av att i denna bok läsa om andra som gjorde det. Antologin innehåller ett 60-tal kortare biografier, men personförteckningen innehåller cirka 700 namn, de flesta med anknytning till Småland. En del av dem stannade kvar i Lund, andra återvände till Småland eller begav sig ut i världen.