Den nu genomförda åtgärden innebär, om inte annat, att sikten runt Tofterydsvägen har blivit bättre. Framför är det tallar som nu har fällts på sträckan från Lagan till fornminnesområdet mitt i skjutfältsområdet.

Läs mer:

Cykelvägen följer i stort väg 806, men vid fornminnesområdet får vägen en något nordligare sträckning. Längre fram kommer den sedan att gå över till en sträckning på vägens södra sida, berättar tekniska nämndens ordförande PO Toftgård.

Sträckningen kommer att innebära att cyklisterna kan ta sig relativt trafiksäkert fram till badplatsen vid Linnerydssjön, Tallnäs stiftsgård eller Tofthagaskolan. Den som ska cykla till gudstjänsten i kyrkan en halv kilometer bort får vänta lite längre.

I den långsiktiga planen finns även den biten med. Men vi har avvaktat med det för att inte störa processen så här långt, berättar PO Toftgård.

Blir det grus eller asfalt på cykelvägen?

Asfalt! Annars finns risken att många ändå väljer att cykla på den intilliggande vägen. Asfalt gör det också lättare att snöröja vägen på vintern.

Kostnaden för cykelvägen har tidigare sagts vara sju miljoner kronor. Men i det beloppet ingår, enligt tekniska kontorets chef, Magnus Ljunggren, en redan utförd del i Linneryd.

Pengarna ska betala för den nu pågående avverkningen, Fortifikationsverkets upplåtande av mark och för bygget av vägen. Upphandlingen av entreprenör kommer att ske under våren, berättar Ljunggren.

Innan det kan sättas någon spade i jorden måste alla avtal med markägarna runt Linneryd upp mot Tofteryd vara klara. Samtidigt förbereds för en kommande dragning av vatten och avlopp till Tofteryd.

Förhoppningen är att cykelvägen ska finnas på plats till hösten.

Läs mer:

Cykelvägen mot Tofteryd är inte det enda pågående GC-projektet i kommunen.

Vi är också på gång med en cykelväg mellan Vaggeryd och Bäck, där vi passar på att förbereda i och med el och fiber ska dras fram längs sträckan.