Huset, med tre butikslokaler i bottenplanet, byggdes 2001. Först nu är alla uthyrda. På hörnet ligger Systembolaget. Det är de andra, mindre, lokalerna som har varit problembarnen för ägaren, kommunala VSBo. Ett problem har varit att de saknar bakdörr och godsintag. Med undantag för en kort sejour på något år för Skillingaryds blomsterhandel 2008 har de stått tomma i 16 år.

Nu har pusselbitarna fallit på plats. Apotekets gamla lokaler i Vårdcentralbyggnaden ska tas över av administrationen för Västbokommunernas avfallssamarbete. Samtidigt har ledningen för apoteket Kronan tänkt om efter förhandlingar med VSBo och under inverkan av Skillingaryds intresseförening.

Problemet med obefintligt godsintag löses genom att apoteket Kronan hyr båda de kvarvarande butiksytorna intill Systemet. Det gör att man får plats med godsintag från framsidan.

Malin Lindell, som även basar för Kronans apotek i Värnamo, var på plats för att hjälpa till:

– Vi kommer att låna in personal från Värnamo på de dagar som det är mer att göra här. Enligt personalen på systemet är det mest att göra på torsdagar och fredagar, men vi får se.

Vad tycker du om lokalbytet?

– Det är härliga lokaler, och trevligt att de ligger vid torget. Om det dessutom blir en bra parkeringssituation med bättre cirkulation är det ännu bättre.