Inom Jönköpings kommun finns 1 300 registrerade fordon. 670 är kommunala tjänstebilar av olika slag. Det finns en mall i kommunen för hur körjournal ska föras men tekniska kontoret har uppgett att det i dag inte finns möjlighet att stämma av journalerna mot bränslekvitton.

Det är heller inte inom alla förvaltningar som resor med bilarna över huvud taget skrivs upp.

Men inom kort ska de 670 tjänstebilarna förses med elektroniska körjournaler. Ett beslut om detta togs på kommunfullmäktige i december 2014, efter en motion om hållbar utveckling från Socialdemokraterna.

Men ännu har ingen upphandling av ett sådant system gjorts trots att ett helt år har gått. Enligt Lennart Kjell, driftansvarig för en del av kommunens bilpark, har detta helt enkelt inte hunnits med.

Lennart Kjell tror dock att det under de närmaste månaderna kommer att påbörjas en upphandling av ett system. Något som välkomnas på tekniska kontoret.

Det finns brister i dag, det är därför man har tagit beslutet, säger Lennart Kjell.

Han säger att ett elektroniskt system som registrerar alla resor som görs med bilen gör det möjligt att kontrollera så att inga privata resor görs.

Men bara för att systemet finns i bilen innebär det inte att anställda inte kan fuska. Körjournalen måste fortfarande granskas för att fusk ska upptäckas.

Vi har inte en chans i världen att kontrollera alla, men vetskapen att vi kan göra stickprov kan nog få personer att undvika att göra privata resor, säger han.

För kommunen kan investeringen i elektroniska körjournaler komma att innebära en kostnad på i grova drag mellan 500 000 och 800 000 kronor om året.

Men Lennart Kjell tror inte att det är särskilt vanligt att anställda fuskar. Den största vinsten med systemet blir i stället minskad administrativ arbetsbörda, i och med att tjänstemännen kan få larm om när varje bil behöver service.

Sedan finns det ett krav från Skatteverket om att vi ska kunna redovisa alla resor, ett krav som vi hittills inte alltid har kunnat följa, säger Lennart Kjell.