Johan Lindberg, verksamhetschef på Humania, berättar att man nu vidtagit åtgärder efter kritiken.

– Vi har fått ett beslut och det har vi att rätta oss efter. Vi vidtar de åtgärder som krävs, säger han och fortsätter:

– I detta fall har vi redan vidtagit de flesta åtgärderna. Vad som finns kvar är att ändra på nattschemat.

Skämningsfors är ett privatägt boende med 29 platser som Humania står bakom. Eftersom det rör sig om ett privat boende så kan flera olika kommuner köpa platser där. Det är egentligen bara boendet självt som har listan över vilka kommuner som köper platser.

Johan Lindberg menar att det rör sig om kommuner över hela landet, men vill inte lämna ut någon lista över dessa.

För att få ordning på de drogproblem som IVO kritiserade boendet för så har man sagt upp flera placeringar som haft den typen av problematik.

– Vi kommer att jobba med förbättring och ser över rutiner, säger Johan Lindberg.

Hur kommer ni att göra om beroenden uppstår under tiden efter att man kommit till boendet?

– Då säger vi upp placeringarna, svarar Johan Lindberg.

När JP först kontaktar Betty Svensson, socialchef i Habo, menar hon att informationen om boendet inte nått henne.

Vi tar kontakt på nytt efter att Betty Svensson tagit del av informationen om boendet.

– Vi kommer att se över våra placeringar som vi har där, säger hon.

Det kan bli fråga om omplaceringar om boendet inte anses kunna uppfylla kommunens krav, menar hon.

Socialchefen upprörs också över att hon själv inte fått del av informationen förrän vi kontaktade henne, eftersom de ju har personer placerade på boendet. Hon vill dock inte gå in på hur många det rör sig om.

– Vi får tydligen inte information från IVO om boendet får möjlighet att åtgärda bristerna, säger Betty Svensson och understryker att det är något som hon verkligen hade velat ha.