Förslaget är ett av flera som ska finnas med i deras valmanifest och ska verka som en del i deras arbete med hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi i landet.

Anledningarna till att man borde panta sina mobiltelefoner, och andra elektroniska produkter, är flera, enligt partiet.

– Ur ett ton malm kan man i regel bara få ut fem gram guld. Ett ton gamla mobiltelefoner innehåller upp till 150 gram guld. Dessutom kan man utvinna hundra kilo koppar och tre kilo silver ur samma hög mobiler. Samtidigt innehåller de här produkterna en lång rad hälso- och miljöskadliga ämnen som måste återvinnas på rätt sätt, säger partiets klimatpolitiska talesperson Åsa Westlund (S).