Hur ska Alex få den hjälp han behöver för att utföra aktiviteten han går på?

Jag kan inte svara på det, det är ett individuellt ärende, kommenterar Abdullah.

Prata med hans mamma, hon vet säkert. Vi vet hur det ska funka, men jag kan inte berätta det för dig. Jag hoppas att du förstår mig, det är inte det att jag inte vill svara på det, utan jag får inte.

När biståndshandläggare Eva Rosqvist svarar i telefon ber hon om att få återkomma i ärendet.

Jag vet inte vad jag får säga och inte får säga.

Några timmar senare vill hon inte uttala sig med anledning av sekretessen då det är ett personärende. Vi ringer åter upp Anas Abdullah för att få en mer generell bild av ledsagning som insats.

Ledsagaren ska följa med kunden från A till B. Per automatik ingår inte allt, utan då måste man i sådana fall utforma det så att det passar personen. Det görs en individuell bedömning från kund till kund och ledsagaren måste få information om vad personen behöver hjälp med.

Man måste titta på individen. Är det en person som är berättigad till assistans så är det givetvis en annan sak. Det är svårt att dra generella slutsatser, utan man måste titta på vad det är för individ och hur ledsagaren ska hjälpa personen. Det är inte svart eller vitt, det funkar tyvärr inte så inom socialtjänsten.