JP har tidigare berättat om som, enligt nämndens ordförande Christer Rube (S), främst beror på två saker. Bristen på socionomer som gör att man tvingas ta in dyra konsulter samt oproportionerligt många institutionsplaceringarav barn och ungdomar.

Den primära anledningen till att man nu ber om ett tillskott på 6,45 miljoner kronor är fortsatt ökande utgifter i takt med att behovet av insatser inom funktionshinderomsorgen samt individ- och familjeomsorgen, ökar. Detta är enligt Christer Rube en konsekvens av när det gäller assistansersättning.

Vid sådana tillfällen går kommunen enligt lag in och tar över ansvaret. Ingen som är i behov av assistans ska lämnas vind för våg, säger Christer Rube.

Men ett ökat antal insatser från kommunen innebär också ökade utgifter för en redan ansträngd ekonomi.

Det är ett jättedilemma som vi sitter i. Det här är en övervältring från staten. Alla vet att pengarna är slut och ändå fortsätter man att överösa kostnader på kommunerna, säger Rube.

Frågan om budgettillskottet hanterades först i kommunens allmänna utskott, som i sin bedömning konstaterade att kommunen inte har några pengar för att täcka upp för de kostnader som egentligen lyder under statlig verksamhet.

Frågan har nu senast varit uppe i kommunstyrelsen. De föreslår kommunfullmäktige att avslå anhållan om budgettillskott till socialnämnden och uppmana nämnden att undersöka olika alternativa åtgärder vid bedömning av bistånd.

Christer Rube har själv suttit med vid mötena och säger att han har full förståelse för besluten. Han berättar att man redan gjort vissa omprioriteringar i nämnden, bland annat genom att lyfta av konsultverksamheten från nyår samt titta över placeringar av missbrukare, barn och unga. Nämnden har nu flera , och Rube är orolig över hur de ska klara kostnaderna.

Att gå in och hjälpa, det är vad som förväntas av oss. Men när det inte finns mer pengar, vad gör vi då? Jag vet inte vad man säger till den person eller familj som är utsatt för nedskärning av Försäkringskassan, när vi inte har råd att hjälpa? säger Rube.

På tisdagens möte tar kommunfullmäktige beslut om huruvida socialnämnden ska få det begärda budgettillskottet på 6,45 miljoner kronor eller inte.

Jag förstår att det kan vara svårt att få fram pengar men vi behöver gå den här vägen och låta högsta beslutande organ få veta vilken särskild situation nämnden sitter i, säger Rube.