Det är inte en dag för tidigt att han lämnar och det är sorgligt att en av har suttit i Habo kommunfullmäktige, säger Anders Rickman (L) som tycker det är beklämmande att Sverigedemokraterna fortsatt att backa upp Lennart Karlsson.

På deras Facebooksida skrev de nyligen om att det är tur att de har en person som jobbat för UNHCR och de anklagar mig för att trakassera invandrare eftersom Karlsson är född i Danmark. I Habo har vi aldrig haft ett parti som misskött en affär på det viset. De är ett unikum.

Anders Rickman anser att Lennart Karlsson borde ha avgått direkt.

En person som och beslutar om ensamkommande barns skolgång, skriver att han . Det behövs inte en hjärna större än en ärta för att förstå att det är vansinne, säger Anders Rickman som poängterar att Liberalerna kommer att arbeta för att SD inte får något som helst inflytande över politiken i Habo efter nästa val.

David Svensson (S) instämmer i att det var ett bra beslut av Lennart Karlsson att lämna partiet och han tycker inte att det är lämpligt om han sitter kvar som politisk vilde.

Morgan Malmborg har ju också utretts hur ser du på att han är kvar i partiet?

Det är väldigt beklagligt om han får fortsätta, han , säger David Svensson (S) som uppger att han helt saknar förtroende för SD efter det som hänt.

Det tyder på att de är inne på samma spår, , det är inte att ta avstånd.

Thomas Werthén (M) tycker att beslutet var väntat.

Jag tror att han har haft svårt att skaka av sig de här anklagelserna, så det var ett naturligt val.

Thomas Werthén säger också att han har svårt att se att Lennart Karlsson kan ha kvar sina politiska uppdrag men att det är hans beslut.

När det gäller utredningen av Morgan Malmborg säger han att ingen är skyldig före det bevisats.

Han har sagt till oss att somalier har lägre IQ på grund av inavel?

De uttalandena säger mer om honom än om något annat, säger Thomas Werthén och berättar att han inte har speciellt högt förtroende för SD.

De är klart märkligt att det hela tiden kommer fram uppgifter som visar på dålig respekt för andra människor och andra kulturer.

Helena Persson, ordförande för Centerpartiet i Habo och som sitter i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med Lennart Karlsson har inga åsikter om att han lämnat partiet.

Kan han sitta kvar som politisk vilde?

Det är hans beslut, vi får se vad han väljer att göra, säger hon och uppger att hon heller inte har någon uppfattning om Morgan Malmborgs framtid.

Hur är ditt förtroende för SD Habo efter det här?