På naturreservatet Hökensås finns det många skogsvägar och många av dessa är det inte tillåtet för allmänheten att köra på. Det inte är tillåtet att framföra motorfordon annat än på upplåtna vägar.

– Detta är vägar som är till för skogsbruket. Det är inte tillåtet för allmänheten att köra här i vanliga fall heller, säger Bertil Nilsson.

Den som försöker köra där nu möts av röda och gula plastband som satts upp över infarterna. Det är på grund av torkan och brandrisken som man valt att spärra av vägarna.

– Det är för att förtydliga att här får inga bilar köra och det är extra viktigt nu då en bils katalysator blir extremt varm och kan då antända ljungen, säger Bertil Nilsson skogvaktare på Hökensås.

Brandsäkerhet

Något man på räddningstjänsten är medvetna om.

– Det är en stor risk. Katalysatorn blir oerhört varm och är det då högt torrt gräs eller ljung så är det inte att rekommendera att man kör där, säger Thomas Andersson ställföreträdande räddningschef i Habo.

Även när man ska parkera i skog och mark nu när det är torrt gäller det att vara extra försiktig.

– Viktigt att tänka på att man parkerar bilen på hårt underlag där det inte kan antända växtligheten, säger Thomas Andersson.