Läs mer: Illa skött när stadsdirektören gav hög chef topplön

Läs mer: Sylvebo: Bedrövligt, Jönköpings kommun

Jönköpings-Postens anställde Kaj Stenman som kommunens högste IT-chef trots att han saknar tidigare erfarenhet av IT – utan att processen gick rätt till.

Nu kan JP avslöja att tjänsten som IT-chef aldrig annonserades ut. Carl-Johan Korsås anställde Kaj Stenman utan att han behövde söka tjänsten.

När alla väntade på att tjänsten skulle utlysas valde Korsås att tillsvidareanställa honom, berättar en källa.

Tiden går och ingen annons kommer ut. Så meddelas plötsligt på en avdelningssammankomst att Kaj Stenman har valt att stanna permanent, säger en annan.

I Kaj Stenmans personalakt finns ingen ansökan, ingen dokumenterad intervju och inte något CV.

Ylva Millback, personalchef på Jönköpings kommun, säger att det är stadsdirektören Carl-Johan Korsås som är ytterst ansvarig för att rekryteringen går rätt till, och att personalavdelningen kan bistå honom med expertis.

Det var en turbulent tid på IT-avdelningen och kommunen var i akut behov av en lösning. Carl-Johan Korsås anställde Kaj Stenman för att få kontroll på läget - utan att personalavdelningen blandades in.

Man kan säga att här handlade det om att lugna ned en verksamhet som höll på att gå i vända. Det var en oerhörd turbulens. Det handlade om att hitta ett sätt att snabbt få balans och garantera servicen av IT-tjänster. Jag tror att det överskuggade allt annat, säger Ylva Millback.

Då var tanken att Kaj skulle gå in som tillförordnad IT-chef under en begränsad period.

Istället för att annonsera ut tjänsten anställdes Kaj Stenman sedan permanent.

Man hade ett resonemang med de fackliga organisationerna. De tyckte i samverkansprotokollet att det var helt ok att inte annonsera ut tjänsten utan erbjuda den till Kaj Stenman, säger Ylva Millback.

Kommunens egen utredning har nyligen kritiserat hur en chefsarkitekt anställdes Den som var ansvarig för rekryteringen var Kaj Stenman. Och den som i sin tur har gjort Kaj Stenman till hög chef under liknande former, är stadsdirektören Carl-Johan Korsås.

Tjänsten borde ha annonserats ut. Det handlar om en chef med hyfsat hög ställning i kommunen, säger en person med stor kunskap om hur kommunens rekrytering ska gå till.

Hen påpekar att Kaj Stenman inte fick jobbet i konkurrens med andra.

Carl-Johan Korsås tyckte säkert att Kaj var som klippt och skuren för jobbet, men nu ser man resultatet av det, säger personen och syftar på att .

Hen säger att det för den anställdes skull är bra att det finns en annons och dokumentation att gå tillbaka till.

Då kan jag visa att jag fick jobbet och var värd jobbet.

Även personalchef Ylva Millback säger att hon i efterhand kan konstatera att det är mycket som inte har gått rätt till.

Det finns många delar i det här. Man kommer in i en verksamhet och gör inte rekryteringen, eller löneärende. Det finns en massa skäl till det då, men så står man i målgången och vet vad som skulle ha gjorts annorlunda.

Ylva Millback säger att trots att det inte finns någon lag som styr hur en rekrytering ska gå till så följer kommunen sina rutiner i 99 procent av fallen.

Men Carl-Johan Korsås tycker inte att tjänsten behövde annonseras ut.

- När man går ut med tillförordnade tjänster tittar man i sin närmaste omgivning. Med tanke på det arbete Kaj hade gjort och den respons som fanns, fanns det inte någon anledning att gå ut med en annons. Har vi en bra person på plats finns det ingen anledning att gå ut och rekrytera. Man kan inte rekrytera för rekryterandets skull, det är ju oseriöst.

Kommunen har en rekryteringspolicy som bygger på demokratiskt fattade beslut. Men när vi går igenom underlaget till rekryteringen visar det sig att Carl-Johan Korsås har frångått i stort sett allt som står i rekryteringspolicyn.

Det finns ingen rekryteringsakt för tjänsten som IT-chef. Det finns heller ingen kravprofil med dokumenterade krav på vilken utbildning, erfarenhet eller kunskap som krävs för tjänsten som IT-chef. Just kravprofilen beskrivs i kommunens personalhandbok som helt grundläggande för att rätt person ska få tjänsten.

Borås kommun är i färd med att rekrytera en ny IT-chef. De har upprättat en 12 sidor lång kravprofil; i drygt 20 punkter specificeras och graderas vilka erfarenheter, egenskaper och utbildningar som är önskvärda och vad som är ett absolut krav för att kunna få tjänsten. Att tidigare ha arbetat inom IT-sektorn anges som ett absolut krav.

Jönköpings kommuns personalavdelning hittar ingen kravprofil för IT-chefen. Istället hänvisas vi vidare uppåt i den kommunala hierarkin till dess att bara kommunens högste chef stadsdirektör Carl-Johan Korsås återstår.

I motsats till den av fullmäktige fastslagna rekryteringspolicyn anser inte Carl-Johan Korsås att det alltid behövs en kravprofil.

Kravprofilen ska följas när vi behöver göra helt nya rekryteringar, men nu hade vi en bra person på plats och alla var överens om att det var den bästa personen att leda IT-avdelningen, säger Carl-Johan Korsås.

Men alla är inte överens. En mängd källor JP har varit i kontakt med är förundrade över att Kaj Stenman ansågs bäst lämpad för jobbet, trots att han saknar tidigare formell IT-erfarenhet.

Hur vet ni vad som krävs när ni inte ställt upp en kravprofil?

- Kravprofilen är att man ska sköta verksamheten och göra det framgångsrikt och det gör han, det gjorde han där, vid det tillfället. Kravprofilen ska visa vilken bakgrund och egenskaper man ska ha och Kaj fyllde ju alla dessa profiler.