Det här är ett av få ärenden som pågått sedan jag kom med i stadsbyggnadsnämnden 2007. Så det har varit många turer på vägen. Därför känns det riktigt bra när bygget nu väl är igång, säger Anders Samuelsson (C) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Det nya stadshuset kommer att ha 290 kontorsplatser. De förvaltningar som ska in i huset är utbildnings, kultur- och fritid, och så ska socialförvaltningen ha ett områdeskontor i byggnaden.

Men det ska inte bara bli ett stadshus.

Det ska även beredas plats för en Ica Kvantumbutik och Huskvarna bibliotek.

Det bästa med det här är att det blir en tvåstegraket. Vi får på det här sättet loss attraktiva bostäder i centrala Huskvarna när det gamla stadshuset töms, säger Anders Samuelsson.

Turerna i ärendet har som sagt varit många.

I juni 2007 antogs detaljplan av fullmäktige för bostäder och livsmedel. Det stötte på patrull hos länsstyrelsen, eftersom bullervärdena var för höga i området för att etablera bostäder.

2009 tog kommunen ett inriktningsbeslut att det nuvarande kommunhuset skulle omvandlas till bostäder.

Detaljplanen ändrades också för det stadshus som ska byggas till att gälla kontor och livsmedel.

Vi kommer nu att renovera det nuvarande stadshuset och omvandla lokalerna till lägenheter. Sedan ska vi sälja byggnaden till någon privat aktör. Vår tanke är att denne ska komma in på ett tidigt stadium och på så sätt vara med och påverka detaljplanprocessen, säger Daniel Håkansson, fastighetschef.

I köpet ingår även trygghetsboendet Unionen.

Alltsammans ligger något år fram i tiden så i nuläget har vi inte klart med alla detaljer kring försäljningen, säger Daniel Håkansson.

2010 upptäcktes deponigas i marken på Madängen vilket fördröjde processen. Det hade uppkommit eftersom det legat en soptipp på marken för många år sedan.

Gasen finns kvar där än idag.

Vi har kallat in landet bästa experter på området. Det vi gör nu är att vi bygger in i konstruktion att gasen kan luftas. På så sätt stängs den inte inne under marken. Något som i sin tur gör att den inte blir farlig, säger Daniel Håkansson.

Det är således ett stort projekt med bygget som även påverkar trafiksituationen i området.

Vi ska bygga en rondell i anslutning till infarten. Det ska göra så att trafiken flyter på. På området ska det även etableras en stor parkeringsplats för besökare till Ica och de som arbetar i huset.