I JP skriver Miljöpartiet: ”Om Jordbroalternativet blir för kostsamt måste andra alternativ utredas.” Om det blir för kostsamt? Det var det redan när ni fattade beslutet! Det var Miljöpartiet som tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade igenom arenaprojektet. Det beslut de fattade angav att kostnaden för arenaprojektet var 548 mnkr. När Miljöpartiet nu talar om en eventuell omprövning så måste de mena att det kan vara aktuellt om projektet blir dyrare än beräknat. Kostnaden på 548 mnkr har de ju redan ställt sig bakom.

Vi Kristdemokrater vill riva upp arenabeslutet och istället utveckla Stadsparksvallen till allsvensk standard. Stadsparksvallen är klassisk fotbollsmark, landets vackrast belägna arena och en uppgradering till allsvensk standard skulle kunna ske till en betydligt lägre kostnad än Jordbroprojektet.

Välfärden står inför stora utmaningar de kommande åren. Att då samtidigt lägga över en halv miljard kronor på ett arenaprojekt är inte rimligt. Arenaprojektet på Jordbron skulle också tränga undan andra idrotters behov.

Om Miljöpartiet inte vill lyssna på våra argument för att riva upp arenabeslutet så kan de väl ändå lyssna på Jönköpings Idrottsallians. I juni skickade Idrottsalliansen en skrivelse till kommunen där de uttrycker att en upprustning av Stadsparksvallen är det bästa alternativet. Idrottsalliansen representerar ett stort antal idrotter och föreningar och ser givetvis att Jordbroprojektet kommer innebära att andra idrotter kommer att få stå tillbaka.

I sin artikel lanserar Miljöpartiet Elmia som en alternativ plats för en ny arena. Det är förståeligt att förslaget kommer då platsen redan är ett områden för möten, idrott och event. Problemet är bara att det vare sig är enkelt eller billigt att bygga en arena på Elmiaområdet.

I debatten har tre olika placeringar på Elmia nämnts som möjliga. Den första är Rosenlunds IP. Problemet är dock att vi med största sannolikhet aldrig skulle få en detaljplan godkänd för detta. Dessutom finns problem med erosion.

Det andra förslaget har varit att ersätta Elmiahallen (före detta Tipshallen) med en fotbollsarena. Men den arena som planeras ryms inte på den plats där Tipshallen ligger. Dessutom skulle det vara negativt för Elmia om mässytor ersätts av en fotbollsplan.

Det tredje är att bygga arenan på Elmias stora parkering. Det är praktiskt möjligt men har en ekonomisk baksida. Vid Elmias större mässor behövs samtliga parkeringsplatser. Om man placerar en arena på parkeringen måste man kompensera för detta genom att bygga parkeringshus med motsvarande antal platser. Parkeringshus är dessvärre en mycket dyr historia och sammantaget skulle detta arenaalternativ sannolikt endast bli marginellt billigare än Jordbroprojektet.

Enligt oss är det enda rimliga att utveckla den arena vi har. Utgångspunkten ska vara att arenan ska vara ändamålsenlig och uppnå Fotbollsförbundets krav för allsvenskt spel, att investeringen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt samt att ingreppen i stadsparken ska vara begränsade.

Vi kristdemokrater vill möjliggöra för allsvenskt spel i Jönköping. Men vi har också ett ansvar att förvalta skattemedlen med förnuft. Det gör vi bäst genom att riva upp arenabeslutet och istället utveckla Stadsparksvallen.

Andreas Sturesson

Kommunalråd (KD)