Han är minst sagt frustrerad, Andreas Sturesson, efter att han har läst igenom Länsstyrelsens beslut i ärendet.

Ja, jag blir arg av sådant här. Ena veckan beslutar Länsstyrelsen om hur många flyktingar vi ska ta emot och nästa vecka stoppar de våra försök att försöka klara av det.

Staten sätter käppar i hjulet för oss.

Under våren besökte

Skolor, kyrkor och samlingslokaler fylldes med invånare som har utryckt starka känslor över hur det ska gå för deras samhälle och kommundel, när nya invånare som har en annan bakgrund än de själva har ska flytta in.

LÄS MER:

LÄS MER:

LÄS MER:

En av dessa platser är alltså Bottnaryd där kommunen planerade att bygga 30 lägenheter. Bygglov beviljades, men en granne till området protesterade. Bottnarydsbon menade att det skulle bli extra trafik och insyn och för att detaljplanen säger att eventuell byggnation ska bestå av småhus.

Vi försöker skapa ett bra mottagande för dessa människor, men i stället är det kapprakande med enskilda begrepp i huvudfrågan, säger Andreas Sturesson.

I beslutet från Länsstyrelsen kan man läsa att av byggnadsplanen framgår att området är avsett för bostadsändamål och att området enligt planbestämmelserna ska bebyggas med fristående hus, med en förtydning att fristående småhus innebär formen av småhus.

Detaljplanen är från 1982, alltså 34 år gammal, och ingen har byggt något där sedan dess. I planen står det skrivet att det handlar om bostadsändamål och fristående byggnader i form av småhus, ja? Vi vill inte bygga något stort på marken, vi vill bygga bostäder, säger Andreas Sturesson.

Vi har anslagit pengar, fattat besluten, tagit emot kritiken av medborgarna och engagerat oss i frågan. Vad tycker då staten att vi ska göra i stället? jag skulle vilja höra Ylva Johansson (Arbetsmarknads- och etableringsminister, reds. anm.) förklara hur detta kan vara rimligt. I det här läget måste staten leverera andra möjligheter till oss.

Ansvariga i Jönköpings kommun kommer nu att sätta sig ner och titta igenom beslutsunderlaget noggrant. Mycket talar redan nu för att man kommer att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Ja, det blir sannolikt så. Vi ska ta oss en funderare nu, för jag anser att det inte är någon större avvikelse mellan detaljplanen och det vi vill bygga.