Nyligen berättade vi att föräldrarådet på Fågelforsskolan i Skillingaryd i ett medborgarförslag kräver att ventilationen åtgärdas.

Läs mer:

Vid senaste mötet i barn- och utbildningsnämnden, BUN, framkom att liknande krav finns även mot Hjortsjöskolan. Enligt AMV inspekterades skolan redan den 9 september 2015, med resultatet att luftkvaliteten upplevdes som dålig och att temperaturen var ojämn.

Vid en uppföljande inspektion i början av mars 2016 kvarstod problemen och kommunen fick ytterligare tid på sig för åtgärder. Men, på grund av situationen på skolan, hade det i september 2016 fortfarande inte hänt någonting.

I sin senaste skrivelse, efter en inspektion den 2 februari där det framgick att elever mår dåligt, skärper verket tonen. Beskedet är detsamma som kommunstyrelsens förslag i fallet med Fågelforsskolans inomhusklimat: Minska antalet elever i klassrummen.

Nu fungerar inte detta, eftersom det råder lokalbrist, vilket rektor Peter Hansson påpekar. Han nämner även problem med ventilation som slår av sig själv.

Att avsätta pengar till fler skollokaler är en fråga för barn- och utbildningsnämnden, men den är styrd av den budget som den får sig tilldelad. Underhåll av lokaler och ventilation ligger på kommunstyrelsen, som anslår medel via fastighetsenheten. Det här är alltså en ekonomisk fråga som ytterst beslutas av kommunfullmäktige. Frågan är när, och om viteskraven hinner komma dessförinnan.

Även på Fenix finns det arbetsmiljöproblem. Men där orsakas de av buller snarare än dålig luft. Det är lärare och elever i de lokaler som ligger under den kommunala musikskolan, som huserar på plan 2 i Fenix 2, som störs av ljudet från ovan. Samma problem har man också i gymnasiets lokaler i Fenix 1, där det är ljudet från förskolan i byggnadens norra ände som stör.

Även i Fenix-fallet talar verket om att man överväger krav vid vite – alltså böter om kommunen inte gör något. Här gjordes den första inspektionen den 2 september 2015, med uppföljningar den 25 februari och den 22 september 2016 och den 2 februari 2017.

Liksom för ventilationen på Fågelforsskolan förväntas problemen på Hjortsjöskolan och Fenix åtgärdas under 2018 med pengar som anslås i den budget som ska antas i juni.