Det är mer regel än undantag att det bråkas inom politiska partier. Men när fem personer från samma parti och med politiska uppdrag i kommunen vänder partiet ryggen, då har det gått väldigt långt. Det understryker Jenny Madestam, statsvetare på Södertörns högskola i Huddinge.

– Det här allas partiers mardröm, att konflikter kommer ut och det framkommer att det inte fungerar i partigruppen, säger hon.

– Jag tror inte att någon i Moderaterna vare sig i Jönköping eller nationellt är speciellt glad nu.

Jenny Madestam menar att alla partier präglas av ideologiska spänningar och eftersom det handlar om maktkamper blir det ofta personrelaterade konflikter.

– Ytterst handlar det om att ett parti ska vinna makten och förändra samhället. Men det handlar också om att ta mark och position inom partiet, säger hon.

Jenny Madestam tycker det är intressant att de fem personerna som har lämnat Moderaterna behåller sina politiska uppdrag.

– När man känner att man inte kan stå bakom Moderaterna längre är det sannolikt någon djuplodande politisk aspekt som ligger bakom.

Hon tror att den här sprickan kan bli svår att laga för Moderaterna och att det kan underblåsa väljarnas skepticism mot politiker.

– Är det något som urholkar väljarnas förtroende så är det den här typen av konflikter. Vi vill inte att partier eller politiker ska hålla på såhär.

Louise Skoog, doktorand i offentlig förvaltning vid Göteborgs Universitet och som forskar om partipolitiska konflikter, säger att avhoppen måste ses som en markering mot partiet.

– Oenigheter finns i alla partier, men det är ovanligt att det kommer fram såhär kraftfullt och att man skiljs åt på det här sättet, säger Louise Skoog.

Hon tror att avhoppen kan skada Moderaterna både lokalt och på risknivå.

– Deras väljare undrar vad som händer med partiet de röstade på. Det blir otydligt mot väljarna om fem personer lämnar partiet, men ändå ska fortsätta föra samma politik. Varför lämnar man partiet då?

Om partikollegor inte kommer överens på det personliga planet skadar det legitimiteten för både partiet och demokratin i stort, menar Louise Skoog.

– Man måste kunna samarbeta för att driva en effektiv politik. När det är val igen och man ska peka på vad man har gjort under mandatperioden blir det problem om den tiden har bestått av bråk istället för att man har fört politik.

Valet nästa år kan enligt Louise Skoog bli en nystart för Moderaterna i Jönköping, om de lyckas samla sig och inte återupprepar samma misstag.