I den bästa av världar borde det vara lätt att förutse vilka framtida behov i form av lärare och klassrum som skolan står inför. Det är ju bara att titta på hur befolkningen ser ut, var de bor och hur många barn som föds…

”Problemet” är att Vaggeryds kommun är populär och målet för en ökad inflyttning:

– Under de senaste fem åren har vi ökat med ungefär 350 barn i åldern 1–19 år – där vi ska kunna erbjuda allt från förskola till gymnasium. Bara i år har antalet barn ökat med 86 stycken, varav 50 är i förskoleålder, 1–5 år, säger Per-Erik Lorentzon.

Två-tre procent

Stor inflyttning av unga familjer alltså.

– Om man tittar på befolkningsutvecklingen 2010–2014 var den svag, och något år var den till och med negativ. Därefter har den legat på två procentenheter upp årligen, för att i fjol öka till tre procent.

Fler barn innebär att det också behövs fler förskolor och skolor. Men hur blir det med detta när kommunen samtidigt har stoppat nya investeringar?

– Det innebär att vi fortsätter med de projekt som är mest angelägna; först Sörgårdsskolan, därefter Götafors skola. Men de lär inte stå klara till hösten, vilket gör att vi även fortsatt kommer att vara beroende av tillfälliga lösningar.

Förvaltningschefen kan se de olika skolprojekten som färgade staplar. De gröna är klara medan de gula återstår – och kan komma att dröja, beroende på investeringsstoppet.

Foto Gunnar Hoglund

Klara hösten 2021

Enligt Per-Erik Lorentzon är de nu pågående projekten ingenting som görs bara för att klara dagens ökning. Det har funnits ett uppdämt behov sedan 2015. Investeringsstoppet innebär att behovet kommer att finnas kvar i ytterligare något eller några år.

– Om- och utbyggnaden av Götafors skola till en tvåparallellig F–3-skola och färdigställandet av Sörgårdsskolan F–6 kommer inte att bli klara till hösten. Det innebär att de verksamheterna inte kommer att vara fullt utvecklade förrän till hösten 2021.

Dröjsmålet smittar av sig på Åker, som får vänta ett år extra på att byggas om till en F-3-skola och till hösten kommer att få ta emot årskurserna fyra och fem.

Riskerar kosta extra

Per-Erik Lorentzon ritar upp en skiss på sin Whiteboard över hur allt ska fungera när det är färdigt. Där befinner sig Fågelforsskolan 7-9 och Hjortsjöskolan 7-9 i centrum. Dit kommer elever från Fågelforsskolan F-6, Tofthaga F-6 och Sörgårdsskolan F-6 respektive Hok F-6 och Hjortsjöskolan 4-6. De mellanstora skolornas mellanstadier är sedan uppsamlingsplatser för F-3-skolorna i Byarum, Götafors, Bondstorp, Svenarum, Åker och Klevshult. Ytterligare en F-3-skola är med, ”Fridhem” som den kallas efter platsen där den hittills har planerats.

Skissen skulle kunna ha ett par nivåer till med gymnasieskolan i toppen och de 21 förskolorna i botten.

– Nackdelen med att skolor försenas är att vi riskerar att dra på oss extrakostnader för ersättningslokaler under tiden som vi väntar, säger barn- och utbildningschefen.

Mindre svinn

Apropå extrakostnader; har övergången till tillagningskök inneburit någon merkostnad för förvaltningen?

– Det går visserligen åt lite mer personal, men vi ser det inte som kostnadsdrivande i och med att vi samtidigt får mindre svinn. Den stora vinsten är att barn och föräldrar är jättenöjda, det har inneburit en stor kvalitetshöjning.

Lorentzon berättar att man nu i ökad grad kan erbjuda frukost och mellanmål med variation. Och blir det frukt över går det att mixa samman till Smoothies (bär eller frukt mixade med exempelvis juice eller yoghurt).

När Hjortsjöskolans tillagningskök och det vid Slättens förskola står klart kommer verksamheten att nå 40 procent lokalt tillagade luncher. När även Fenix och den nya ”Fridhem”, eller Vaggeryd norra, står klar kommer en andel på 70 procent att nås.