I Folkhälsomyndigheternas undersökning, från 2017, har nästan 15000 personer i åldrarna 16-84 svarat på frågor om deras sexvanor och reproduktiva hälsa. Undersökningen visar att de flesta svenskar är nöjda med sitt sexliv och att en tredjedel av befolkningen har sex en eller flera gånger i veckan, rapporterar nyhetsbyrån TT. Studien visar också 20 procent av de tillfrågade inte har haft sex de senaste 12 månaderna.

Att titta på porr är betydlig vanligare bland män än kvinnor. 70 procent av de tillfrågade männen svarar att de tittar på porr. Medan 70 procent kvinnorna uppger att de aldrig gör det. Vidare visar studien att 41 procent av männen mellan 16-29 tittar på porr dagligen. Motsvarande siffror för kvinnor i samma ålder är 3 procent.

Nästan hälften av alla kvinnor i studien har någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier. Även sexuella övergrepp och sexuellt våld är utbrett, och yngre personer är mer utsatta än äldre. 55 procent av kvinnorna i åldrarna 16-29 har varit utsatta för sexuella övergrepp. Även hos homosexuella, bisexuella och transpersoner är det vanligare att ha varit utsatt för försök till samlag genom våld eller hot om fysiskt våld.

Sexköp är också vanligare bland män än kvinnor. 9 procent av männen i studien uppger att de köpt sex. Hos kvinnor är siffran 0,5 procent. Hela 80 procent av sexköpen har skett utomlands.

Den senaste befolkningsstudien om svenskarnas sexvanor och sexualitet presenterades 1996. Den nya undersökningen har gjorts på uppdrag av regeringen och syftet är att öka kunskapen och skapa bättre förutsättningar för ett folkhälsoarbete för sexuell och reproduktiv hälsa.