Jordbruksverket och länsstyrelsens fördelar EU-bidrag till landets lantbrukare. Att betala ut stödet har visat sig bli dyrt, kostnaden för att fördela 115,2 miljarder kronor de senare tio åren landar på 7,4 miljarder kronor, det visar en granskning av Lantbrukets Affärstidning, ATL. I den kostnaden ingår både arbetet på Jordbruksverket och på länsstyrelserna.

Bland annat har ett IT-system, som kostat 660 miljoner kronor att bygga, inte fungerat som tänkt vilket har gett merarbete och drivit upp handläggningskostnaderna.

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin välkomnar granskningen i en intervju med ATL. Hon säger att myndigheten ska gå till botten med frågorna.