Jönköpings länstrafik har ett avtal med bussbolaget som säger att Keolis ska betala vite varje gång deras busschaufförer använder mobiltelefon under färd. Under 2017 har mobilanvändandet bland chaufförerna varit stort. Det hände hela 23 gånger under färd.

– Siffran 23 är alldeles för hög. Vi ser jätteallvarligt på det här och vill absolut inte att någon av våra förare ska använda sina telefoner under körning, säger Stefan Gustavsson, affärsområdeschef på Keolis Sverige, till

Den 1 februari träder en ny lag i kraft i Sverige, som totalförbjuder all mobilanvändning vid körning.

Det är bedrövligt och man får inte göra det. Det är fel framför allt ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Carl-Johan Sjöberg på JLT till SVT.