Samtidigt med resultatet konstateras att kommunen för tillfället har en puckel vad gäller investeringar. Det byggs äldreboende, förskoleavdelningar och det renoveras skolor.

– Att ha överskott i kommunens finanser är en förutsättning för att kunna fortsätta utvecklas och växa i den takt som vi planerar för. Vi har stora investeringar framför oss och behöver göra överskott för att inte öka låneskulden för mycket säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) i ett pressmeddelande.

Ett överskott i kommunens finanser behövs för att klara framtida investeringar, menar Gert Jonsson (M).

Investerar 600 miljoner

En uppgift som har förekommit över storleken på den innevarande mandatperiodens investeringar är ”mer än 600 miljoner kronor”.

Relaterat till artikeln

Gert Jonsson påpekar i pressmeddelandet att Vaggeryd, tillsammans med länets övriga kommuner också arbetar för att säkerställa statliga medel från Migrationsverket för asylsökande och nyanlända.

Läs mer: Neddragningar i demensvården