I Jönköpings kommuns historia medverkade ett femtontal personer med speciell kompetens inom sina områden. I boken om Habo har alla intresserade fått lämna in bidrag. Stommen utgörs dock av en redaktionskommitté med välkända lokala skribenter som Magnus Widell, Kalle Lindqvist, Ulla Strängberg och Hans-Evert Renérius. I redaktionskommittén ingår också Pia Lindberg och Thomas Lund.

Tyvärr saknas det en presentation av de trettiotal personer som medverkar i boken.

Det omfångsrika verket inleds med en historisk bakgrund av Hans-Evert Renérius och löper fram till 1900-talets och dagens Habo, ett samhälle i stor tillväxt. Magnus Widell beskriver hur Habo i början av 1800-talet bestod av bara ett hundratal gårdar. I dag har Habo över 11 000 invånare.

Vi möter i boken ett brokigt galleri av tidigare och nuvarande personligheter från Habo eller med anknytning dit – som läkaren och författaren Onkel Adam, den arge skepparen Busa-Janne, kända lärarparet Elin och Gilbert Karlsson, konstnären Bernt Ringqvist, kyrkoherde Efraim Ring, Hans Lindberg med sina bevingade kor, bandystjärnan Jan ”Habo” Johansson, möbelsnickare J A Wetterlund som på uppdrag av kung Oscar II fick uppdrag att göra dekorationer till Stockholms slott, bibliotekarie J A Stomberg som fick en skrapa för att han lånade ut böcker med olämpligt innehåll, nämligen kärleksromaner.

Naturligtvis möter vi också ortens stolthet i flera bemärkelser, Lena-Maria Klingvall och många, många andra som vi kommer mer eller mindre nära.

Nerslag görs på en lång rad intressanta platser i kommundelarna – som det nu obebodda Bjälkatorpet där konstnärsparet Pia och Classe Campbell bodde, den officiella avrättningsplatsen vid Väster kärr, Aledals nyckelfabrik som gjorde nycklar av den gamla fina sorten med ögla, stam och ax, Hökensås med sina mosippor och allaktivitetshuset Spinnet för att bara nämna några.

Bland det som är oundvikligt att nämna när man pratar om Habo är den berömda kyrkan med alla sina fantastiska målningar. Karl Lindqvist berättar kyrkans historia och om uppdelningen mellan fattiga och rika. Nåde den som satte sig i en av storböndernas herrskapsstolar!

Självklart måste man också ha med Jonas Falk och hans grav som fortsätter att förbrylla och fascinera.

Att den jämförelsevis lilla kommunen Habo har fått detta omfattande verk med en riklig text- och fotodokumentation ur alla aspekter imponerar stort.

Mer lokalhistoria: