Habo kommun har lägst arbetslöshet i länet, antalet anmälda brottsfall är sjunde lägst i landet, inkomstnivån är relativt hög och många nya, fina villor har byggts med utsikt över Vättern. Kommunen marknadsför sig som "en hållbar kommun för hela livet" men Försäkringskassans statistik visar något annat.

Habo kommun har flest antal startade sjukfall i stressreaktioner och anpassningsstörningar, av alla länets kommuner, enligt statistik från Försäkringskassan.

Det är ett välmående villasamhälle, så hur hamnade vi där?

Frågan ställer Gunnar Petterson, kommunstyrelsens ordförande, (S), till sig själv.

Fast det kommer inte som en överraskning, tittar vi några år tillbaka så har vi legat högt även tidigare, tillägger han.

Kanske är det så att en hög andel av invånarna är i arbete och det frestar på att hålla uppe sin familj med alla krav man kan känna idag, funderar han.

Det finns inga konkreta svar, det är det svåra i det här, men vi ser allvarligt på utvecklingen, säger Gunnar Pettersson.

Anders Ströberg har fått uppdraget att arbeta med frågan. Han berättar att de stressrelaterade sjukskrivningarna har identifierats till att främst röra kvinnor i åldern 30-45 år. Under den här våren var det tänkt att två samtalsgrupper skulle starta för att kommunen, utifrån det som kom fram där, skulle hitta metoder för att förebygga att människor hamnar i sjukskrivning på grund av stress.

Inbjudan gavs på olika sätt, bland annat via arbetsplatser, Facebook och Habo-nytt. Även män var välkomna, men det kom inte så många anmälningar som det krävdes för att starta några grupper.

Det är nog tuffare än man kan tro att dela med sig av sina egna erfarenheter, säger Anders Ströberg. Vi gör ett nytt försök senare i vår genom att gå ut till bland annat arbetsplatser för att göra fokusintervjuer.

Han bekräftar uppgiften om att ohälsan också har ökat bland barn och unga i kommunen.

Det blir en smittoeffekt, det är som en spiral som vi vill sätta stopp för.

Kommunen har ordnat seminarier med olika teman och på ett frukostmöte i maj handlar det om gränssättning och om att curla sina barn.

De här träffarna har slagit väl ut, så någonstans finns det trots allt ett behov av input, konstaterar Anders Ströberg.