Varje skola bestämmer själv över sina studentflak, berättar Maria Protiwa.

– Jag har själv stått som åhörare och sett att det har förekommit sexistiska budskap på studentflaken och enstaka personer som det har skrivits om. I vissa fall var det ganska grova kränkningar, säger Maria Protiwa. Hon fortsätter:

– Toleransnivån är olika för alla människor, men det känns inte bra att se sådana saker på studentflak. Det väcker anstöt.

Maria Protiwa upplever att gymnasieskolorna i Jönköpings kommun de senaste åren har skärpt reglerna om sexistiska eller kränkande budskap på studentflak och hon tycker det är oerhört positivt.

– Det finns många åsikter i den här frågan, att man ska låta ungdomarna få vara glada på sin studentdag. Och ja, det är klart att man ska låta dem vara glada, men det måste finnas gränser, säger hon och fortsätter:

– Eleverna befinner sig på offentliga platser och representerar fortfarande skolan på studentflaken.

Maria Protiwa berättar att skolorna i Jönköpings kommun går ut med information till studenteleverna med bland annat vilka regler som gäller för studentflaken.

– Det gås nogsamt igenom med eleverna, det är ingen tvekan där, säger hon.

Ämnet sexistiska budskap på studentflaken har aktualiserats i sociala medier, men Peter Brandt, utbildningsledare på Sandagymnasiet i Huskvarna, känner inte igen den bilden.

– Vi jobbar dagligen med de här frågorna i skolan och har inte haft några sådana problem på studentflaken, säger han och fortsätter:

– Det är mer humanistiska eller självironiska budskap på studentflaken. Vi kontrollerar flaken innan de släpps i väg och för några år sedan plockade vi ned ett lakan med rasistiskt innehåll.

Peter Brandt säger att samma information går ut till alla avgångselever inför studenten och att man där tar upp frågan med sexistiska inslag på studentflaken. Men eftersom det har varit lugnt med den biten lägger man på Sandagymnasiet istället fokus på trafiksäkerheten på studentflaken, enligt Peter Brandt, som att flakvärden ska ha direktkontakt med chauffören under färd.