"Resa mellan fattigdom och välfärd" heter studenternas uppsats, som är en studie om frivilligarbetarnas syn på stödet för de romska EU-medborgare som tigger i Sverige. Romernas egna röster finns dock inte med.

I början ville vi intervjua dem, men från skolans sida var det inte möjligt av etiska skäl eftersom människorna är utsatta. Så vi fokuserade på volontärarbetarna och intervjuade sju stycken. Fem av dem hade besökt Rumänien, berättar Malin Ternstedt.

Frågor som tas upp är hur man tror att romerna stöttas på bästa sätt, och erfarenheterna av hur romerna uppfattar sin situation. Samtalen har genomförts med volontärer på tre olika platser, däribland Jönköping. Och det visade sig att det i stora drag finns en gemensam syn på utmaningarna.

När det gäller hjälp på kort sikt blev svaren att härbärgen, rätt till sjukvård och samhällsinformation är viktigt. Långsiktigt handlar det om insatser i Rumänien och att fler ska kunna gå i skolan. Volontärerna upplever ofta den här dubbelheten kring hjälpen som lite svår, säger Malin Ternstedt.

Härbärgen var något som de intervjuade kunde tänka sig att driva själva, med kommunens hjälp. Volontärarbetarna är inte helt eniga med regeringens utredare Martin Valfridsson, som anser att pengar i tiggarnas muggar alltid är fel väg att gå.

Man menar att de ändå måste få någon form av hjälp här, eftersom de far illa.

En återkommande bild hos volontärerna av romerna är att de har svårt att lita på människor här. Det är också något som volontärerna fått jobba med - inte minst när det gäller att uppmuntra romerna att återvända hem, för jobbprojekt som skapats av svenska organisationer.

Grundläggande för romerna är enligt volontärerna att de vill bli sedda, att människor hälsar på dem. Här hade det ju varit roligare att kunna prata med romerna själva, medger Malin Ternstedt.

Uppsatsen visar också volontärernas uppfattning att romerna de har kontakt med har en önskan om att få jobb.

Vi blev också imponerade av hur pålästa de var och att många besökt Rumänien. En volontär i Jönköping hade en natt provat att sova under en bro.

Det har varit en spännande uppgift, men det hade också varit roligt att få höra hur romerna ser på oss, säger Malin Ternstedt.