Den senaste större undersökningen på området publicerades 1996. Men i höst ska Folkhälsomyndigheten kartlägga svenskarnas sexvanor då drygt 50000 personer ska få svara på frågor om sexuell hälsa i en enkät, skriver TT.

Och det finns skäl att anta att vi ligger mindre med varandra än på länge - åtminstone om man blickar ut i andra delar av världen.

En undersökning i USA visade nyligen att samlagsfrekvensen bland gifta eller sammanboende amerikaner minskat med 16 samlag per år under en tioårsperiod. Bland amerikaner överlag har sexfrekvensen sjunkit med nio samlag.

Till Science News beskriver professor Jean Twenge hur det framför allt är ungdomar och unga vuxna som har mindre sex.

Trots deras rykte av att ha många förbindelser så har de unga i dag mindre sex än vad deras föräldrar eller mor- och farföräldrar hade när de var unga, säger Jean Twenge till Science News.

Samma fenomen finns i Japan, där det till och med fått ett eget namn: sekkusu shinai shokogun, ungefärligt översatt med ”celibatssyndromet”. En undersökning som TT refererar till visar exempelvis att 45 procent av alla japanska kvinnor mellan 16 och 24 år är ointresserade av sexuell kontakt. Motsvarande andel bland männen är en dryg fjärdedel.

Och att mängden sex gått ner även i Sverige är inte otänkbart, enligt Suzann Larsdotter, sexolog på RFSU. Inte bara på grund av att här finns allt fler singlar, utan också med tanke på att den psykiska ohälsan är mer utbredd bland unga än tidigare.

Stress och press är en stor lustdödare.

Det är oftast helt förödande för sexlusten. Karriär, föräldraskap och självförverkligande. I dag ska allt rymmas inom livspusslet, säger Suzann Larsdotter till TT.