33 miljoner i årlig driftskostnad och det är Kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun som ska se till att få täckning för den kostnaden.

Vi pratar om den nu beslutade arenan på Jordbron.

Peter Jutterström (M), nämndens ordförande, när arenan måste bekostas.

Samtidigt anser Jutterström att nuvarande hyra bör bestå på den nya arenan, alltså att J-Södra ska betala 20 procent av biljettintäkterna, dock att gällande maxtak om 900000 kronor lyfts bort.

Det är orimligt.

Jönköpings kommun har drivit igenom en policy om att det i princip är marknadshyra som ska gälla för föreningar som hyr kommunala lokaler, om jag inte är helt ute och cyklar.

Är det någon förening i stan, förutom HV, som bör kunna betala marknadsmässig hyra, så är det J-Södra.

Det är rättvist och det är J-Södras problem att se till så att klubben har pengar att betala vad hyran egentligen kommer att kosta.

Jutterström säger sig kämpa för kulturen och det är mycket bra. Kulturpolitiken i Jönköpings kommun har länge lämnat en hel del övrigt att önska, så att säga.

Nu står han som ordförande med ena benet i kulturen och det andra i idrotten.

Det är en balansgång som i och med arenabeslutet är förutbestämd att bli mer än rejält skev - som Jutterström alltså själv konstaterar.

Räddningen, menar han, är den skugga till "hemlig finansiär" som stryker omkring i politikernas önskedrömmar.

Om denne finansiär hostar upp så mycket som i storleksordningen 250-300 miljoner kronor är det halva investeringen, enligt de beräkningar som har gjorts (exklusive total miljösanering på det gamla soptippsområdet).

Det skulle i så fall vara väldigt mycket pengar, och vad som redan har framkommit ställer denne finansiär krav på en multiarena med bland annat friidrottsfaciliteter, medan torsdagsbeslutet i fullmäktige gällde en ren fotbollsarena, om jag har förstått saken rätt.

Just detta faktum är emellertid något som borde kunna hanteras - det viktiga är att det finns ett arenabeslut, exakt vad arenan sedan ska innehålla blir en senare (förhandlings)fråga.

Med en kvarts miljard i privat kapital handlar det ändå bara om investeringsutgifter, en engångssumma för att få arenan på plats.

Som alltid i sådana här sammanhang är det verkligt intressanta vad sedan driftskostnaden landar på och hur trovärdig den kalkylen är. Det handlar om en årlig mångmiljonkostnad för decennier framöver.

Vem ska ansvara för att den kostnaden täcks?

Det är ju just detta som är Jutterströms oro, och det är driftskostnaden som har överslätats väl lättvindigt av pro-Jordbropolitikerna, medan främst Centern och Kristdemokraterna (anti-Jordbron) har påtalat riskerna med en årlig driftskostnad på så mycket som 33 miljoner kronor.

Inte blir den risken mindre om huvudhyresgästen (J-Södra) bara ska få betala 20 procent av biljettintäkterna i hyra.

Som sagt: orimligt.

DAN SYLVEBO

Politisk redaktör