I en tid av politisk turbulens, en svajande omvärld och stenhård konkurrens på väljarmarknaden, ska Kristdemokraterna försöka vinna sin väg framåt.

Det är inte det lättaste. Partiet har länge balanserat på fyraprocentsgärdsgårn och i många opinionsmätningar har man till och med fallit ner på fel sida.

Vikarierande partiledaren Jakob Forssmed försökte i alla fall blåsa liv i kampen för fler väljare – och gjorde det med den äran – när han i torsdags talade för en skara kristdemokrater i Jönköping.

Det var ett klassiskt KD-tal med betoning på mjuka frågor: Hur unga har det i en utseendefixerad värld, hur pensionärerna ska kunna få det lite bättre, hur vården och äldreomsorgen ska stärkas och – såklart – familjen och civilsamhället, inklusive "församlingarna".

Familjen som ett bärande kitt för trygghet och gemenskap var ett huvudtema. Forssmed kopplade vikten av trygghet i den lilla gemenskapen till den trygghet som är på tapeten i dag: lag och ordning och brottsbekämpning.

Han refererade ett fall där det stod i domen att den dömde hade en frånvarande far och en mor som inte kunde ta hand om sin son.

Och visst är det viktigt att ha med den dimensionen när vi diskuterar en så "hård" fråga som lag och rätt, brott och straff.

För det måste vara, som Forssmed var inne på, en av samhällets viktigaste uppgifter att stärka familjerna och pappor och mammor i sin roll som föräldrar. Då ökar chansen att de kan ge kärlek och trygghet åt sina barn och då minskar risken för dåligheter senare i livet.

Jag vet själv när jag jobbade i tingsrätten och gick igenom personundersökningar på misstänkta unga män (som det oftast var) i olika brottmål – inte sällan våldsbrott: En problematisk relation till sin pappa var en återkommande omständighet.

Det är utmärkt att KD vill ha ytterligare 10000 poliser till 2025, men jag tror partiet även skulle kunna muta in ett område kring det "mjuka" förebyggandet av brott med familjen, gemenskapstanken och civilsamhällets samhörighet som en kärna.

Forssmed gav en variant på denna mjuka, och samtidigt tydliga, linje. Han sa:

Många ropar på hårdare straff. Och det kan väl vara bra ibland. Men framförallt måste fler som begår brott straffas.

Budskap: Hårdare straff räcker inte för att minska brottsligheten.

Här passar familjedimensionen väl in: Det spelar stor roll för tryggheten ute på gator och torg vilken relation unga killar har till sin pappa.

Även om det inte finns något mirakelprogram för att snabbt växa i opinionen, måste KD försöka finna frågor att lyfta och hitta nya perspektiv på frågor som redan är på den politiska agendan.

Länken mellan familjetrygghet, den enskilda människans trygghet i sig själv och rättstryggheten kan som sagt vara en av flera nischer att föra fram för partiet, särskilt som lag och ordning av bedömare anses bli en allt hetare fråga ju närmare valet vi kommer.

Forssmed avslutade med ett par slagord, ord om skulle kunna tjäna som en sorts slogan för alla politikengagerade, medkännande borgare - kristdemokrater eller ej:

"Solidaritet utan socialism. Frihet utan egoism."