Lägg ner nu, Jönköpings kommun.

Det får räcka med märkliga intressenter, hemliga finansiärer och så kallade affärsmän som inte vågar uppge sina namn, inte ens vid ett möte bakom stängda dörrar med kommunpolitikerna.

Kommunen ska inte involvera sig med figurer på sådana premisser. Det är totalt oseriöst.

För övrigt är det inget att fundera på.

Den här ägargruppen, som tydligen inte är någon ägargrupp (), vill tjäna pengar genom att bygga arenan och hyra ut den till kommunen.

Det kan inte komma ifråga. Och om det kommer ifråga krävs en upphandling.

Fast det är rimligen inte aktuellt, eftersom ett sådant upplägg skulle behöva ske på kommersiell grund, vilket innebär stora pengar, dyra pengar, för kommunen.

Hela hanteringen av arenafrågan är från början till slut ett skämt.

Efter fullmäktigebeslutet i vintras, där uppgiften om förekomsten av en finansiär eventuellt spelade en viss roll för utgången i ärendet, om jag har fattat saken rätt, har alltså cirkusen fortsatt.

Har vi till exempel en skissad budget på bygget från dem som vill få till arenan på Jordbron?