Under inledningen av dagens regionfullmäktige sade regionrådet Carina Ödebrink (S)

Han har nyligen lämnat Sverigedemokraterna och avser att ha kvar sitt mandat i fullmäktige, som partilös, alltså representerande sig själv - så kallad politisk vilde.

Det är möjligt, eftersom han är direktvald av väljarna.

Vad som däremot definitivt inte är möjligt, är att förena en presidiepost med att vara oförskämd mot andra ledamöter.

Ännu en gång, av otaliga gånger, demonstrerar Malmborg sin förträffliga förmåga att i seriösa sammanhang vara motsatsen – maken till osmidig plumphet får man leta efter.

Med facit i hand var det givetvis rätt av Sverigedemokraterna att begära att Malmborg skulle lämna partiet.

Efter förmiddagens malmborgska åthutning mot Ödebrink, där han från sin bänk uppmanade henne att "hålla käften" är alltså så graverande att han inte borde få vara presidierepresentant.

En viss grad av rimlig anständighet och nivå på verbala utsagor måste man kunna begära av samtliga fullmäktiges ledamöter, naturligtvis.

I egenskap av presidiemedlem – Malmborg fick enligt beslut vara kvar som sådan – är det extra viktigt att föregå med gott exempel.

Nu är Malmborg politisk vilde och SD:s fullmäktigegrupp har inte längre något ansvar för honom.

Däremot borde det vara en fråga för fullmäktigeordföranden, ja för presidiet, att avgöra om det är förenligt med "god ledamotsed" – som vi skulle kunna benämna den allmänna, etiska uppförandekoden under fullmäktigemötena – att ledamöter säger "håll käften" till varandra.

Det finns självklart bara ett svar.

DAN SYLVEBO